Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2001 z dne 24. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2001 z dne 24. 8. 2001

Kazalo

3777. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o napredovanju zaposlenih na sodiščih, v državnih tožilstvih, v državnem pravobranilstvu in v organih za postopek o prekrških, stran 7267.

Na podlagi petega odstavka 14. člena zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94 in 36/96) izdaja minister za pravosodje v soglasju z ministrom za delo, družino in socialne zadeve in ministrom za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o napredovanju zaposlenih na sodiščih, v državnih tožilstvih, v državnem pravobranilstvu in v organih za postopek o prekrških
1. člen
V pravilniku o napredovanju zaposlenih na sodiščih, v državnih tožilstvih, v državnem pravobranilstvu in v organih za postopek o prekrških (Uradni list RS, št. 41/94, 52/98) se besedilo 4. člena spremeni tako, da se glasi:
“Na delovnem mestu lahko zaposleni napredujejo največ za pet plačilnih razredov.”
2. člen
Za 34. členom se doda nov 34.a člen, ki se glasi:
“Prvo preverjanje pogojev za napredovanje se za zaposlene iz I. do VI. tarifne skupine, ki so do uveljavitve tega pravilnika lahko napredovali največ za tri oziroma največ za štiri plačilne razrede, opravi s 1. 9. 2001, če so od zadnjega napredovanja pretekla najmanj tri leta.
Pri preverjanju pogojev se upoštevajo dokazila, ki jih je zaposleni pridobil v obdobju od zadnjega napredovanja.”
3. člen
Za 34.a členom se doda nov 34.b člen, ki se glasi:
“Ne glede na določbo drugega odstavka prejšnjega člena, se zaposlenim iz prvega odstavka prejšnjega člena, ki ne morejo dokazati izpolnjevanja pogojev iz prvega in drugega odstavka 13. člena tega pravilnika, prizna ustrezno število točk, tako da lahko napredujejo za en plačilni razred.”
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 122-01-2/01
Ljubljana, dne 13. avgusta 2001.
mag. Ivan Bizjak l. r.
Minister
za pravosodje
Soglašam!
dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve
Soglašam!
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost