Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2001 z dne 24. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2001 z dne 24. 8. 2001

Kazalo

3776. Rezultati glasovanja in izid volitev za člane sveta Krajevne skupnosti Hinje, stran 7266.

Na podlagi zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95 in 20/98 – odl. US, 74/98 in 70/00) je Občinska volilna komisija občine Žužemberk na 5. seji dne 17. 6. 2001 ugotovila
R E Z U L T A T E
glasovanja in izid volitev za člane sveta Krajevne skupnosti Hinje
Ugotovila je:
1. V volilne imenike na območju občine je bilo vpisanih 581 volivcev.
2. S potrdilom ni glasoval nihče.
Za območje Krajevne skupnosti Hinje je bilo 581 volivcev.
Glasovalo je:
1. po volilnih imenikih 371 volivcev ali 63,8%,
(opomba: vključno s pošto)
2. s potrdilom ni glasoval nihče ali 0%.
Skupaj je glasovalo 371 volivcev ali 63,8%.
Po pošti ni glasoval nihče ali 0%. Predčasno ni glasoval nihče ali 0%.
Vseh oddanih glasovnic je bilo 371 ali 63,8%.
Ker so bile prazne, oziroma ker so bile neveljavne iz drugih razlogov, oziroma ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo skupaj neveljavnih glasovnic 32 ali 8,6% in skupaj veljavnih glasovnic 339 ali 91,4%.
Občinska volilna komisija je skladno z določili 11. člena ZLV ugotovila, da so za člane sveta Krajevne skupnosti Hinje izvoljeni naslednji kandidati:
1. Dušan Mirtič, roj. 21. 11. 1968, Hinje 15, 8362 Hinje,
2. Marjan Fabjan, roj. 25. 5. 1962, Pleš 2, 8362 Hinje,
3. Ciril Papež, roj. 5. 5. 1953, Hinje 4, 8362 Hinje,
4. Ladislav Robida, roj. 27. 4. 1969, Lopata 30, 8362 Hinje,
5. Jože Turk, roj. 7. 2. 1970, Prevole 17, 8362 Hinje,
6. Jože Hribar, roj. 6. 3. 1942, Ratje 33, 8362 Hinje,
7. Jože Nose, roj. 5. 3. 1952, Sela pri Hinjah, 8362 Hinje,
8. Janez Boben, roj. 28. 5. 1968, Visejec 2, 8362 Hinje,
9. Stanko Grm, roj. 11. 4. 1955, Vrh pri Hinjah 15, 8362 Hinje,
10. Stanko Vidmar, roj. 29. 8. 1966, Žvirče 43, 8362 Hinje,
11. Darko Mahne, roj. 14. 3. 1965, Žvirče 38, 8362 Hinje.
Št. 006-02/01-461/14
Žužemberk, dne 17. junija 2001.
Predsednica
Občinske volilne komisije
občine Žužemberk
Dragica Papež, univ. dipl. prav. l. r.

AAA Zlata odličnost