Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2001 z dne 24. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2001 z dne 24. 8. 2001

Kazalo

3773. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vransko - Tabor, stran 7263.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00), 2. člena zakona o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. /94, 69/94 in 56/98), 16., 83., 84. in 89. člena statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99), 16., 83., 84. in 89. statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 44/99 in 27/01) sta Občinski svet občine Vransko na 9. izredni seji dne 13. 8. 2001 in Občinski svet občine Tabor na 6. izredni seji dne 13. 8. 2001 sprejela
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vransko – Tabor
1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vransko – Tabor (Uradni list RS, št. 43/00 in 113/00) se v tretjem odstavku 11. člena, besedilo “od 1. do 4. razreda” spremeni tako, da glasi “osnovno šolo od 1. do 5. razreda”.
2. člen
V drugi alinei 14. člena se besedilo “od 1. do 4. razreda” spremeni tako, da glasi “od 1. do 5. razreda”.
3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem sprejetja na Občinskemu svetu občine Vransko in Občinskemu svetu občine Tabor.
Št. 620-01/01
Tabor, dne 14. avgusta 2001.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.
Županja
Občine Tabor
Vida Slakan l. r.

AAA Zlata odličnost