Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2001 z dne 24. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2001 z dne 24. 8. 2001

Kazalo

3767. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah, stran 7261.

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94, 13/98 – odl. US, 24/99 in 70/00) ter na podlagi 16. člena statuta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah (Uradni list RS, št. 18/99) je Občinski svet občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah na 20. redni seji dne 26. 6. 2001 sprejel
S K L E P
o načinu financiranja političnih strank v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah
1. člen
Politična stranka, ki je kandidirala kandidatke oziroma kandidate na zadnjih lokalnih in nadomestnih volitvah za člane občinskega sveta, dobi sredstva iz občinskega proračuna sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah.
Zaradi izvedbe volitev po večinskem volilnem sistemu se število glasov, ki so jih stranke dobile na volitvah v volilni enoti deli s številom članov občinskega sveta, ki se volijo v tej volilni enoti.
Do sredstev je upravičena stranka, ki je dobila najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta, ki se voli v tej volilni enoti. Omenjena stranka mora imeti tudi občinski odbor stranke v občini.
2. člen
Višina sredstev, ki se namenijo za financiranje političnih strank, se določi v proračunu občine za tekoče proračunsko leto, pri čemer ta ne smejo presegati 30 tolarjev na glas volivca, ki je veljavno glasoval za te stranke in ne 0,2% sredstev, ki jih ima lokalna skupnost opredeljeno po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog.
3. člen
Sredstva se na žiro račune strankam nakazujejo dvakrat letno.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se s 1. 1. 2001.
Št. 414-10/01-913
Vitomarci, dne 26. junija 2001.
Župan
Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah
Franci Krepša l. r.

AAA Zlata odličnost