Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2001 z dne 24. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2001 z dne 24. 8. 2001

Kazalo

3766. Spremembe in dopolnitve tarifnega sistema ter meril in kriterijev za oblikovanje cen mestnega plina in višine priključnine na plinovodno omrežje v Rogaški Slatini, stran 7261.

Na podlagi 12. in 20. člena odloka o oskrbi naselij s plinom iz javnega plinovodnega omrežja v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 27/96) in 16. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 31/99 in 28/01) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 25. redni seji dne 25. 4. 2001 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E T A R I F N E G A S I S T E M A
ter meril in kriterijev za oblikovanje cen mestnega plina in višine priključnine na plinovodno omrežje v Rogaški Slatini
1. člen
S temi spremembami in dopolnitvami se spreminja in dopolnjuje tarifni sistem ter merila in kriteriji za oblikovanje cen mestnega plina in višine priključnine na plinovodno omrežje v Rogaški Slatini (Uradni list RS, št. 27/96 in 20/98).
2. člen
V 8. členu se doda nova 7. točka, ki glasi:
»7. Za objekte Strossmayerjev dom, Hotel Styria, Zdraviliški dom, Hotel Donat, Terapija, Hotel Zagreb, Hotel Sava, Hotel Park, Vzdrževalni objekt, Skladišče tehničnega materiala, Hotel Soča, Ljubljanski dom, Hotel Slovenija, Restavracija pošta, Hotel Trst, ki so bili oskrbovani s toplotno energijo iz centralne kotlovnice v upravljanju Zdravilišče Rogaška d.d., znaša prispevek za priključitev:
– dejanske stroške priključitve in 50% prispevkov iz 4. točke 8. člena tega tarifnega sistema.«
3. člen
Te spremembe in dopolnitve tarifnega sistema začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 06202-005/01
Rogaška Slatina, dne 20. avgusta 2001.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

AAA Zlata odličnost