Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2001 z dne 24. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2001 z dne 24. 8. 2001

Kazalo

3762. Sklep o javni razgrnitvi UN Gospodarska cona 1 Slovenska vas, stran 7259.

Na podlagi 37. in 38. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 30. člena statuta Občina Brežice (Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99) je župan Občine Brežice dne 16. 8. 2001 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi UN Gospodarska cona 1 Slovenska vas
1. člen
Javno se razgrne osnutek Ureditvenega načrta Gospodarska cona 1 Slovenska vas.
2. člen
Osnutek bo javno razgrnjen 30 dni od objave v Uradnem listu RS v prostorih Krajevne skupnosti Jesenice na Dolenjskem in prostorih Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice (podstrešje).
3. člen
Javna obravnava bo dne 20. 9. 2001 ob 19. uri, v sejni sobi KS Jesenice na Dolenjskem.
4. člen
Pisne pripombe, ki se nanašajo na osnutek, lahko zainteresirani podajo v knjigi pripomb ali posredujejo po pošti na Občino Brežice, Oddelek za prostorsko načrtovanje in razvoj, Cesta prvih borcev 18, Brežice.
5. člen
Rok za pripombe k razgrnjenem gradivu poteče zadnji dan javne razgrnitve.
6. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 352-86/00
Brežice, dne 16. avgusta 2001.
Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.

AAA Zlata odličnost