Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2001 z dne 24. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2001 z dne 24. 8. 2001

Kazalo

3761. Sklep o javni razgrnitvi spremembe in dopolnitve ZN stanovanjska soseska Hrastina, stran 7259.

Na podlagi 37. in 38. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 30. člena statuta Občina Brežice (Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99) je župan Občine Brežice dne 16. 8. 2001 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi spremembe in dopolnitve ZN stanovanjska soseska Hrastina
1. člen
Javno se razgrne osnutek spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta stanovanjska soseska Hrastina.
2. člen
Osnutek bo javno razgrnjen 30 dni od objave v Uradnem listu RS v prostorih Krajevne skupnosti Brežice in prostorih Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice (podstrešje).
3. člen
Javna obravnava bo dne 19. 9. 2001 ob 18. uri, v sejni sobi Občinskega sveta občine Brežice, Gubčeva ulica 10a, Brežice.
4. člen
Pisne pripombe, ki se nanašajo na osnutek, lahko zainteresirani podajo v knjigi pripomb ali posredujejo po pošti na Občino Brežice, Oddelek za prostorsko načrtovanje in razvoj, Cesta prvih borcev 18, Brežice.
5. člen
Rok za pripombe k razgrnjenem gradivu poteče zadnji dan javne razgrnitve.
6. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 352-548/00
Brežice, dne 16. avgusta 2001.
Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.

AAA Zlata odličnost