Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2001 z dne 24. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2001 z dne 24. 8. 2001

Kazalo

3759. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Mestno jedro Brežice - del kareja A, stran 7258.

Na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 ter 44/97) in 40. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99) je Občinski svet občine Brežice na 25. redni seji dne 30. 7. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Mestno jedro Brežice – del kareja A
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve odloka o ureditvenem načrtu Mestno jedro Brežice (Uradni list RS, št. 27/94, 74/97), ki jih je izdelal Savaprojekt d.d. Krško, pod št. projekta UN 11/01 v juliju 2001 – del kareja A in je sestavni del tega odloka.
Spremembe zajemajo parcelni številki 673 in 674 k.o. Brežice.
2. člen
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na spremembo namembnosti in spremembo zazidalne zasnove v delu ureditvenega kareja A na omenjenih parcelnih številkah.
Za preostali del veljajo še naprej določila odlokov navedenih v 1. členu tega odloka.
Za območje sprememb, ki ga obravnava ta odlok, se smiselno uporabi določila odlokov navedenih v 1. členu tega odloka, kolikor ni v tem odloku drugače navedeno.
3. člen
Spremeni in dopolni se 7. člen tako, da na novo glasi:
»Razporeditev namembnosti znotraj stanovanjsko- poslovnih objektov je naslednje:
– obstoječa klet – tunelni prehod – lokali,
– klet (če jo objekt ima oziroma jo je možno zgraditi) – lokali in nemoteča proizvodno obrtna dejavnost,
– pritličje – lokali in poslovni prostori z nemotečo dejavnostjo,
– nadstropje – lokali in poslovni prostori,
– podstrešje – stanovanja.
Pritličja dvoriščnih dozidav so namenjena tudi za pomožne prostore (garaže, drvarnice, shrambe in kotlovnice).«
4. člen
Na koncu 12. člena se doda nov odstavek, ki glasi:
»Na parc. št. 673 in 674 k.o. Brežice je dovoljena maksimalna pozidava celotne parcele.«
5. člen
V 56. členu se doda nov odstavek, ki glasi:
»Dvoriščni objekt Cesta prvih borcev 25 se pozida nad celotno obstoječo kletno-tunelsko etažo.«
6. člen
V 143. členu se pod Kare A črta tretja alinea.
7. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-66/92
Brežice, dne 30. julija 2001.
Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.

AAA Zlata odličnost