Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2001 z dne 24. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2001 z dne 24. 8. 2001

Kazalo

3748. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu čistilec objektov, stran 7155.

Na podlagi šestega odstavka 92. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96, 22/00 in 64/01) izdaja ministrica za šolstvo, znanost in šport
O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu čistilec objektov
1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v programu nižjega poklicnega izobraževanja čistilec objektov, ki ga je sprejela ministrica za šolstvo, znanost in šport z odredbo, št. 011-13/01 (Uradni list RS, št. 12/01).
2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98), pri posameznih predmetih pa tudi študijski program za izpopolnjevanje.
3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na to, na katerem mestu je naveden.
Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot dvopredmetni študijski program.
4. člen
1. Tehnologija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz kemije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnologije, tekstilne tehnologije ali tekstilstva ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz kemijske tehnologije, tekstilne tehnike ali tekstilstva.
Laborant je lahko, kdor je končal program za pridobitev srednje ali srednje strokovne izobrazbe, ki je vseboval najmanj 315 ur kemije, fizike, biologije ali drugih predmetov s kemijskega, fizikalnega ali biološkega področja.
2. Poznavanje materialov
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz proizvodno-tehnične vzgoje, tehnike, gradbeništva, lesarstva, strojništva, kemije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnologije, tekstilne tehnologije ali tekstilstva ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz gradbeništva, lesarstva, strojništva, kemijske tehnologije, tekstilstva ali tekstilne tehnike.
3. Varnost in zdravje pri delu
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz varstva pri delu in požarnega varstva ali zdravstvene nege.
4. Praktični pouk
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz proizvodno-tehnične vzgoje ali tehnike ali kdor je končal višješolski študijski ali višješolski strokovni ali srednješolski strokovni program iz gradbeništva, lesarstva, strojništva, kemije ali tekstilstva.
5. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokovno teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri.
6. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0240/2000
Ljubljana, dne 1. avgusta 2001.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost
in šport

AAA Zlata odličnost