Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2001 z dne 24. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2001 z dne 24. 8. 2001

Kazalo

3743. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu tehnik zdravstvene nege, stran 7150.

Na podlagi šestega odstavka 92. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96, 22/00 in 64/01) izdaja ministrica za šolstvo, znanost in šport
O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu tehnik zdravstvene nege
1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v programu poklicno–tehniškega izobraževanja tehnik zdravstvene nege, ki ga je sprejela ministrica za šolstvo, znanost in šport z odredbo, št. 011-19/2001 (Uradni list RS, št. 12/01).
2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98), pri posameznih predmetih pa tudi študijski program za izpopolnjevanje.
3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na to, na katerem mestu je naveden.
Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot dvopredmetni študijski program.
4. člen
1. Biologija in mikrobiologija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz biologije ali mikrobiologije, za vsebine mikrobiologije pa tudi, kdor je končal univerzitetni študijski program iz medicine.
Laborant je lahko, kdor je končal program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe iz zdravstva ali drug program za pridobitev srednje ali srednje strokovne izobrazbe, ki vsebuje najmanj 315 ur biologije ali drugih predmetov z biološkega predmetnega področja.
2. Anatomija in fiziologija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz biologije ali medicine.
Laborant je lahko, kdor je končal program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe iz zdravstva ali drug program za pridobitev srednje ali srednje strokovne izobrazbe, ki vsebuje najmanj 315 ur biologije ali drugih predmetov z biološkega predmetnega področja.
3. Zdravstvena terminologija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz latinščine ali medicine.
4. Zdravstvena nega in prva pomoč
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz zdravstvene nege ali kdor je končal visokošolski študijski program iz zdravstvene vzgoje.
Učitelj je lahko tudi, kdor je končal univerzitetni študijski program iz pedagogike, sociologije, sociologije kulture, andragogike, socialne pedagogike, defektologije ali organizacije dela, če ima predhodno končan višješolski študijski program iz zdravstvene nege.
5. Etika in psihologija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz psihologije, sociologije, sociologije kulture, socialne pedagogike, defektologije, komunikologije ali pedagogike ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz zdravstvene nege ali kdor je končal visokošolski študijski program iz zdravstvene vzgoje.
6. Patologija in patološka fiziologija z osnovami interne medicine
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz medicine.
7. Osnove kliničnih predmetov
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz medicine.
8. Farmakologija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz medicine ali farmacije.
9. Zdrava prehrana in dietetika
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz živilske tehnologije ali gospodinjstva ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz zdravstvene nege ali kdor je končal visokošolski študijski program iz zdravstvene vzgoje.
Učitelj je lahko tudi, kdor je končal univerzitetni študijski program iz pedagogike, sociologije, sociologije kulture, andragogike, socialne pedagogike, defektologije ali organizacije dela, če ima predhodno končan višješolski študijski program iz zdravstvene nege.
10. Komunikacija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz psihologije, sociologije, sociologije kulture, socialne pedagogike, defektologije, komunikologije ali pedagogike ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz zdravstvene nege ali kdor je končal visokošolski študijski program iz zdravstvene vzgoje.
11. Praktični pouk
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz zdravstvene nege ali kdor je končal višješolski študijski program iz zdravstvene nege.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja zdravstvene nege.
5. člen
Strokovni delavci, ki so do uveljavitve te odredbe izpolnjevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v programu zdravstveni tehnik (V/32), ki ga je sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na 17. seji z dne 23. 5. 1991 in je bil objavljen v publikaciji Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in šport, Štiriletni programi tehniških in drugih strokovnih šol, Ljubljana 1992, lahko opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost za vsebinsko sorodne predmete tudi po uveljavitvi te odredbe.
6. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokovno-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri.
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0242/2000
Ljubljana, dne 1. avgusta 2001.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost
in šport

AAA Zlata odličnost