Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2001 z dne 24. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2001 z dne 24. 8. 2001

Kazalo

3733. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu konstrukcijski mehanik (dualna organizacija izobraževanja), stran 7140.

Na podlagi šestega odstavka 92. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96, 22/00 in 64/01) izdaja ministrica za šolstvo, znanost in šport
O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu konstrukcijski mehanik (dualna organizacija izobraževanja)
1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v programu srednjega poklicnega izobraževanja konstrukcijski mehanik (dualna organizacija izobraževanja), ki ga je sprejela ministrica za šolstvo, znanost in šport z odredbo, št. 011-16/2001 (Uradni list RS, št. 12/01).
2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98), pri posameznih predmetih pa tudi študijski program za izpopolnjevanje.
3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na to, na katerem mestu je naveden.
Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot dvopredmetni študijski program.
4. člen
1. Osnove strojništva
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program iz strojništva.
2. Tehnologija z gradivi
Za 1. letnik je učitelj lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz strojništva, kemije, kemijskega inženirstva ali kemijske tehnologije ali visokošolski študijski program iz strojništva ali kemijske tehnologije.
Za 2. in 3. letnik je učitelj lahko, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program iz strojništva.
3. Tehnologija konstrukcij
Za 1. letnik je učitelj lahko, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program iz strojništva ali elektrotehnike.
Za 2. in 3. letnik je učitelj lahko, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program iz strojništva.
4. Praktični pouk
Učitelj je lahko, kdor je končal višješolski študijski program iz strojništva ali proizvodno–tehnične vzgoje ali kdor je končal višješolski strokovni program iz strojništva ali kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz strojništva.
Učitelj mora imeti predpisane praktične izkušnje s področja preoblikovanja in spajanja kovin.
5. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokovno-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri.
6. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0243/2000
Ljubljana, dne 1. avgusta 2001.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost
in šport

AAA Zlata odličnost