Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2001 z dne 24. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2001 z dne 24. 8. 2001

Kazalo

3732. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu konfekcijski modelar, stran 7139.

Na podlagi šestega odstavka 92. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96, 22/00 in 64/01) izdaja ministrica za šolstvo, znanost in šport
O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu konfekcijski modelar
1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v programu poklicno-tehniškega izobraževanja konfekcijski modelar, ki ga je sprejela ministrica za šolstvo, znanost in šport z odredbo, št. 011-19/2001 (Uradni list RS, št. 12/01).
2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98), pri posameznih predmetih pa tudi študijski program za izpopolnjevanje.
3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na to, na katerem mestu je naveden.
Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot dvopredmetni študijski program.
4. člen
1. Računalništvo
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni ali univerzitetni študijski program iz računalništva in informatike ali enopredmetni univerzitetni študijski program iz računalništva z matematiko ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz matematike in računalništva ali univerzitetni študijski program iz matematike – smer računalništvo z matematiko ali uporabna matematika. Učitelj je lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja drugih strokovno-teoretičnih predmetov v tem programu in je imel v študijskem programu najmanj 150 ur računalništva ali je končal študijski program izpopolnjevanja iz računalništva.
2. Estetika oblačenja
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz oblikovanja tekstilij in oblačil.
3. Konstrukcija in modeliranje
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz tekstilstva ali tekstilne tehnologije ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz tekstilstva, tekstilne tehnike ali konfekcijske tehnike.
Laborant je lahko, kdor je končal višješolski študijski program iz tekstilne tehnologije ali program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz konfekcijske tehnologije in ima predhodno srednjo strokovno izobrazbo iz konfekcije.
4. Računalniško konstruiranje
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz tekstilne tehnologije ali tekstilstva ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz tekstilstva, tekstilne tehnike ali konfekcijske tehnike.
5. Oblikovanje tekstilij
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz oblikovanja tekstilij in oblačil.
6. Praktični pouk
Učitelj je lahko, kdor je končal višješolski študijski program iz tekstilne tehnologije ali program za pridobitev višje strokovne izobrazbe s področja tekstilstva ali konfekcije.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja tekstilstva.
7. Praktični pouk – modeliranje in gradiranje
Učitelj je lahko, kdor je končal višješolski študijski program iz tekstilne tehnologije ali program za pridobitev višje strokovne izobrazbe s področja tekstilstva ali konfekcije.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja tekstilstva.
8. Praktični pouk – risanje
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz oblikovanja tekstilij in oblačil.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja tekstilstva.
5. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokovno-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri.
6. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0246/2000
Ljubljana, dne 1. avgusta 2001.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost
in šport

AAA Zlata odličnost