Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2001 z dne 17. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2001 z dne 17. 8. 2001

Kazalo

3717. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje, znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja - za razširitev območja urejanja z evid. št. 6 v Slovenskih Konjicah, stran 7128.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), 33. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 27. člena statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99) je župan Občine Slovenske Konjice dne 27. 7. 2001 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje, znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja – za razširitveno območje urejanja z evid. št. 6 v Slovenskih Konjicah
I
Javno se razgrne odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za dele naselij Slovenske Konjice Zreče, Loče in Vitanje, znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja – za razširitveno območje urejanja z evid. št. 6 v Slovenskih Konjicah, ki ga je izdelalo podjetje URBANA d.n.o. iz Velenja, v juniju 2001, pod št. proj. 336/01.
II
Osnutek iz 1. točke tega sklepa bo na vpogled vsak dan v prostorih Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29, soba št. 39 in v prostorih Krajevne skupnosti Slovenske Konjice ob sredah med 16. in 18. uro.
Javna razgrnitev traja 30 dni od veljave sklepa.
III
V času javne razgrnitve lahko zainteresirani vpišejo svoje pripombe in predloge k osnutku odloka v knjigo pripomb, ki bo na mestu javne razgrnitve ali pa jih pismeno posredujejo Občini Slovenske Konjice.
Rok za pripombe in predloge poteče trideseti dan po javni razgrnitvi.
IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-7/01
Slovenske Konjice, dne 27. julija 2001.
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.

AAA Zlata odličnost