Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2001 z dne 17. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2001 z dne 17. 8. 2001

Kazalo

3712. Odlok o določitvi imena ulice v mestnem naselju Ribnica, stran 7119.

Na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86, 8/90 in Uradni list RS, št. 10/91), pravilnika o določanju imen naselij in ulic ter o označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 11/80, 58/92) in 7. člena statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 37/00) je Občinski svet občine Ribnica na 15. redni seji dne 12. 7. 2001 sprejel
O D L O K
o določitvi imena ulice v mestnem naselju Ribnica
1. člen
V mestnem naselju Ribnica se:
1. ulici, ki poteka v katastrski občini Gorenja vas po novi trasi ceste od konca Kolodvorske ulice pri Železniški postaji Ribnica parc. št. 2479/38 in se nadaljuje ob železniški progi po parc. št. 462/2, 480/23, 475/2, 469/5, 566, 572/3, 574/2, 579/3, 581/3, 584/3, 585/3, 587/3, 590/3, 592/2, 593/2, 636/12, 2226/114 in 649/6 ter se konča ob priključku na regionalno cesto Kočevje-Ljubljana s parc. št. 2470/1, določi ime “OB ŽELEZNICI“.
2. ulici, ki ima vstop iz Šeškove ulice in poteka po parc. št. 935/91 preko mosta čez Bistrico in zajema celotno območje bivše kasarne do izstopa na Cesto na Ugar s parcelno številko 1434/7 v katastrski občini Ribnici, se določi ime “OBRTNA CONA UGAR“.
2. člen
Ulici sta vrisani v zemljiško katastrskem načrtu M 1:2880 in je kot grafična priloga sestavni del tega odloka.
3. člen
Območna geodetska uprava Republike Slovenije – izpostava Kočevje, izvede spremembe po tem odloku v vseh uradno vodenih seznamih ROTE in EHIŠ.
4. člen
Z uveljavitvijo tega odloka se mora urediti označba ulic in hišnih številk v skladu z veljavnimi predpisi.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01- 350-01-7/01
Ribnica, dne 12. julija 2001.
Župan
Občine Ribnica
Jože Tanko l. r.

AAA Zlata odličnost