Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2001 z dne 17. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2001 z dne 17. 8. 2001

Kazalo

3706. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 7115.

Na podlagi 29. člena v zvezi z 51.b členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odl. US, 45/94 - odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 - odl. US, 63/95 - obvezna razlaga, 73/95 - odl. US, 9/96 - odl. US, 39/96, 44/96 - odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 - odl. US, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99 - odl. US in 70/00) so Občinski sveti mestne občine Novo mesto, občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč in Žužemberk sprejeli naslednji
S K L E P
1
Ukine se status javnega dobra na nepremičnini parc. št. 877/2, pot v izmeri 89 m2, k.o. Daljnji vrh, z dovoljenjem, da se nepremičnina odpiše od zemljiškoknjižnega vložka št. 827, k.o. Daljnji vrh in pripiše k zemljiškoknjižnemu vložku iste k.o., last Mestne občine Novo mesto.
2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 464-04-16/2001-1200
Novo mesto, dne 12. julija 2001.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l. r.
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l. r.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.

AAA Zlata odličnost