Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2001 z dne 17. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2001 z dne 17. 8. 2001

Kazalo

3698. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra, stran 7081.

Na podlagi 5. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odl. US, 45/94 - odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 - odl. US, 63/95 - obvezna razlaga, 73/95 - odl. US, 9/96 - ugotovitev skladnosti z ustavo, 26/97, 44/96 - odl. US, 70/97, 10/98, 68/98 - odl. US, 74/98, 70/00 in 28/01) ter 7., 14. in 86. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99 in 20/01) je Občinski svet občine Ljutomer na 28. seji dne 3. 8. 2001 sprejel
S K L E P
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra
I
Zemljišča na:
– parc. št. 2527/6, cesta v izmeri 188 m2, pripisana k vl. št. 1673 k.o. Ljutomer,
– parc. št. 2527/7, pašnik 3 v izmeri 37 m2, pripisana k vl. št. 1673 k.o. Ljutomer,
– parc. št. 3171, cesta v izmeri 434 m2, pripisana k vl. št. 726, k.o Ljutomer,
– parc. št. 1745/2, cesta v izmeri 500 m2, pripisana k vl. št. 408, k.o. Ljutomer,
– parc. št. 3154, cesta v izmeri 21 m2, pripisana k vl. št. 171, k.o. Ljutomer
se opredelijo kot grajeno javno dobro.
II
V I. točki navedene nepremičnine se odpišejo od obstoječih vložnih številk in se pripišejo k vl. št. 1870 k.o. Ljutomer, kjer je že knjižena lastninska pravica na Občino Ljutomer.
III
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 465-05-5/01-2422
Ljutomer, dne 3. avgusta 2001.
Župan
Občine Ljutomer
Jožef Špindler, inž. agr. l. r.

AAA Zlata odličnost