Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2001 z dne 17. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2001 z dne 17. 8. 2001

Kazalo

3697. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ljutomer, stran 7081.

Na predlog župana je, na podlagi zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85, 33/89, 24/92, 29/95, 44/97), 20. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ljutomer (Uradni list RS, št. 110/00), 22. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 1/99, 59/99, 61/99, 79/99, 89/99), 25. člena poslovnika Občinskega sveta občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 71/00, 20/01), 29. člena zakona o lokalni samoupravi Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – ugotovitev neskladnosti z ustavo, 44/96 – odl. US, 26/97 – dopolnitev, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99 – sklep US, 16/99 – popr. US št. U-I-4/99, 59/99 – odločba US, 70/00, 28/01), 14. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99, 20/01), Občinski svet občine Ljutomer na korespondenčni seji dne 9. 8. 2001 sprejel
S K L E P
o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ljutomer
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ljutomer znaša 0,80 SIT.
2. člen
Z dnem začetka veljavnosti tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ljutomer za leto 2001 (Uradni list RS, št. 112/00).
3. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-03-801/2001-2562
Ljutomer, dne 9. avgusta 2001.
Župan
Občine Ljutomer
Jožef Špindler, inž. agr. l. r.

AAA Zlata odličnost