Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2001 z dne 17. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2001 z dne 17. 8. 2001

Kazalo

3696. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o oprostitvi plačila občinskih prispevkov za družine z dvema ali več otroki, stran 7080.

Na podlagi 25. člena poslovnika Občinskega sveta občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 71/00, 20/01), 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – ugotovitev neskladnosti z ustavo, 44/96 – odločba US, 26/97 – dopolnitev, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US, 74/98, 12/99 – sklep US, 16/99 – popr. US št. U-I-4/99, 59/99 – odl. US, 70/00, 28/01), 14. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99, 20/01) je Občinski svet občine Ljutomer na korespondenčni seji dne 9. 8. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o oprostitvi plačila občinskih prispevkov za družine z dvema ali več otroki
1. člen
S tem odlokom se spremeni odlok o oprostitvi plačila občinskih prispevkov za družine z dvema ali več otroki (Uradni list RS, št. 29/98; v nadaljevanju: odlok).
2. člen
Spremeni se 1. člen odloka tako, da se doda besedilo »s stalnim prebivališčem na območju Občine Ljutomer«, in se glasi:
»S tem odlokom se opredeljujejo pogoji, postopek uveljavljanja oprostitve ter občinske dajatve, katerih plačila se oproščajo družine z dvema ali več otroki s stalnim prebivališčem na območju Občine Ljutomer«.
3. člen
V prvem odstavku 4. člena se črta tretja alinea.
4. člen
Doda se nov drugi odstavek 4. člena, ki se glasi:
»Oprostitve iz prvega odstavka tega člena veljajo samo v primeru gradnje stanovanjskih stavb«.
5. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-03-801/2001-2564
Ljutomer, dne 9. avgusta 2001.
Župan
Občine Ljutomer
Jožef Špindler, inž. agr. l. r.

AAA Zlata odličnost