Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2001 z dne 17. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2001 z dne 17. 8. 2001

Kazalo

3695. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ljutomer, stran 7080.

Na podlagi 58. in 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85, 33/89, 24/92, 29/95, 44/97) v zvezi s prvo alineo 56. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 22. in 34.g člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 1/99, 59/99, 61/99, 79/99, 89/99), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 17/91, 13/93, 66/93, 39/96, 61/96, 35/97, 45/97, 73/97, 87/97, 73/98, 31/00, 33/00, 24/01), 25. člena poslovnika Občinskega sveta občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 71/00, 20/01), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – ugotovitev neskladnosti z ustavo, 44/96 – odl. US, 26/97 – dopolnitev, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99 – sklep US, 16/99 – popr. US št. U-I-4/99, 59/99 – odl. US, 70/00, 28/01), 14. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99, 20/01) je Občinski svet občine Ljutomer na korespondenčni seji dne 9. 8. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ljutomer
1. člen
S tem odlokom se spremeni odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ljutomer (Uradni list RS, št. 110/00).
2. člen
Spremeni se prvi odstavek 20. člena tako, da se glasi:
»Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ljutomer določi občinski svet s sklepom na predlog župana«.
Spremeni se drugi odstavek 20. člena tako, da se glasi:
»Dokler Občinski svet ne določi vrednosti točke na način določen v prejšnjem odstavku, se vrednost točke s 1. januarjem tekočega leta valorizira z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, ki ga ugotovi Statistični urad Republike Slovenije za obdobje prvih devetih mesecev leta pred letom, za katero se nadomestilo odmerja, v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta«.
3. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-03-801/2001-2563
Ljutomer, dne 9. avgusta 2001.
Župan
Občine Ljutomer
Jožef Špindler, inž. agr. l. r.

AAA Zlata odličnost