Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2001 z dne 17. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2001 z dne 17. 8. 2001

Kazalo

3691. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o načinu, pogojih in postopku oddaje zemljišč v najem na območju Občine Kočevje, stran 7076.

Na podlagi 21. in 27. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99 in 53/99 – popr.) je Občinski svet občine Kočevje na 23. redni seji dne 23. 7. 2001 sprejel naslednji
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o načinu, pogojih in postopku oddaje zemljišč v najem na območju Občine Kočevje
(Uradni list RS, št. 52/98 in 23/99)
1. člen
V 20. členu pravilnika o načinu, pogojih in postopku oddaje zemljišč v najem na območju Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 52/98 in 23/99) se točka 1 b) spremeni tako, da se glasi:
»Za kmetijski namen – 0,05% cene stavbnega zemljišča/m2, za območje, kjer zemljišče leži, oziroma 0,005% cene za fizične osebe s statusom kmeta.«
Dodata se nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Kmetijske organizacije na območju Občine Kočevje so glede višine najemnine izenačene s fizičnimi osebami s statusom kmeta«.
»Društva na območju Občine Kočevje se na podlagi pisne vloge lahko s sklepom župana oprostijo plačila najemnine iz posebej utemeljenih razlogov.«
2. člen
V 21. členu se besedilo »za kmetijska zemljišča« nadomesti z besedilom »za zemljišča za kmetijski namen«.
3. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 462-50/99-144
Kočevje, dne 24. julija 2001.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost