Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2001 z dne 17. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2001 z dne 17. 8. 2001

Kazalo

3676. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 7055.

Na podlagi 29. člena v zvezi z 51.b členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99 – odl. US in 70/00) so občinski sveti Mestne občine Novo mesto, občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč in Žužemberk sprejeli naslednji
S K L E P
1
Ukine se status javnega dobra na nepremičnini parc. št. 4447/2, travnik v izmeri 35 m2, k.o. Podturn, z dovoljenjem, da se nepremičnina odpiše od seznama I, k.o. Podturn in pripiše k zemljiškoknjižnem vložku iste k.o., last Občine Dolenjske Toplice
2
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-01/742-01-05
Dolenjske Toplice, dne 28. julija 2001.
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l. r.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc l. r.
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l. r.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.

AAA Zlata odličnost