Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2001 z dne 17. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2001 z dne 17. 8. 2001

Kazalo

3657. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o podrobnejših pravilih za izračun minimalnega kapitala zavarovalnic, stran 7049.

Na podlagi 4. točke 109. člena zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 13/00 in 91/00) izdaja Agencija za zavarovalni nadzor
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o podrobnejših pravilih za izračun minimalnega kapitala zavarovalnic
1. člen
V sklepu o podrobnejših pravilih za izračun minimalnega kapitala zavarovalnic (Uradni list RS, št. 3/01) se v tretjem odstavku 3. člena, tretji alinei 4. člena in v tretji alinei 6. člena črta beseda »poslovnega«.
2. člen
V 11. členu se v drugem odstavku besedilo »povprečne letne odškodnine« nadomesti z besedilom »povprečnih kosmatih odhodkov za škode«.
V šestem odstavku se v tretji alinei besedilo »na koncu« nadomesti z besedilom »na začetku«, za besedilom »v vrstici 9 kolona ˝d˝« se postavi vejica in doda besedilo »če gre za upoštevano obdobje treh let,«, za kratico »MKP« pa se postavi pika in črta se besedilo »kot kosmato škodno rezervacijo na začetku upoštevanega obdobja.«.
3. člen
V 12. členu se v prvem odstavku besedilo »z uprabo« nadomesti z besedilom »z uporabo«.
4. člen
V drugem odstavku 17. člena se besedilo »na dan 31. 2. 2003« nadomesti z besedilom »na dan 31. 3. 2003«.
5. člen
Na obrazcu MKZ-1 se v vrstici 7 besedilo »Lastni delež [6]/[3] ali 0,85, če je višji« nadomesti z besedilom »Lastni delež; večji izmed [6]/[3] in 0,85«, v vrstici 14 pa se besedilo »Lastni delež [13]/[12] ali 0,50, če je višji« nadomesti z besedilom »Lastni delež; večji izmed [13]/([9]+[10]+[11]) in 0,50«.
6. člen
Na obrazcu MKZ-2 se v vrstici 15 besedilo »Lastni delež [14]/[10] ali 0,50, če je višji« nadomesti z besedilom »Lastni delež; večji izmed [14]/[10] in 0,50«.
7. člen
Na obrazcu MKZ-3 se v vrstici 5 besedilo »Kosmati odhodki za škode ([2]/[število let upoštevanega obdobja]+[3]-[4])« nadomesti z besedilom »Kosmati odhodki za škode ([2]+[3]-[4])/[število let upoštevanega obdobja]«.
8. člen
Na obrazcu MKP se v vrstici 15 besedilo »Lastni delež [14]/[10] ali 0,50, če je višji« nadomesti z besedilom »Lastni delež; večji izmed [14]/[10] in 0,50«, v vrstici 21 pa se besedilo »Kosmati odhodki za škode ([18]/[število let upoštevanega obdobja]+[19]-[20])« nadomesti z besedilom »Kosmati odhodki za škode ([18]+[19]-[20])/[število let upoštevanega obdobja]«.
9. člen
Naslov druge tabele obrazca POM »Podatki za izračun povprečne letne odškodnine za: [prva oziromadruga oziroma tretja alinea drugega odstavka 11. člena tega sklepa]« se nadomesti z naslovom »Podatki za izračun povprečnih kosmatih odhodkov za škode: [prva oziromadruga oziroma tretja alinea drugega odstavka 11. člena tega sklepa]« in se v:
– vrstici 4 besedilo »Koeficient povprečne rasti življenjskih potrebščin *« nadomesti z besedilom »Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin *«,
– kolonah od ˝c˝ do ˝g˝ vrstice 4 besedilo »I-XII(i-1)/I-XII(i-2), I-XII(i-2)/I-XII(i-3), I-XII(i-3)/I-XII(i-4), I-XII(i-4)/I-XII(i-5), I-XII(i-5)/I-XII(i-6)« nadomesti z besedilom »I-XII(i)/I-XII(i-2), I-XII(i)/I-XII(i-3), I-XII(i)/I-XII(i-4), I-XII(i)/I-XII(i-5), I-XII(i)/I-XII(i-6)«,
– vrstici 5 besedilo »Obračunane kosmate odškodnine« nadomesti z besedilom »Obračunani kosmati zneski škod«,
– vrstici 6 besedilo »Revalorizirane vrednosti obračunanih kosmatih odškodnin« nadomesti z besedilom »Revalorizirane vrednosti obračunanih kosmatih zneskov škod«,
– kolonah od ˝c˝ do ˝h˝ vrstice 7 besedilo »XII(i-1)/XII(i-2), XII(i-2)/XII(i-3), XII(i-3)/XII(i-4), XII(i-4)/XII(i-5), XII(i-5)/XII(i-6), XII(i-6)/XII(i-7)« nadomesti z besedilom »XII(i)/XII(i-2), XII(i)/XII(i-3), XII(i)/XII(i-4), XII(i)/XII(i-5), XII(i)/XII(i-6), XII(i)/XII(i-7)«.
10. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 27. julija 2001.
Predsednik
strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
dr. France Križanič l. r.

AAA Zlata odličnost