Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2001 z dne 17. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2001 z dne 17. 8. 2001

Kazalo

3648. Pravilnik o obrazcih vloge za dodelitev denarnih socialnih pomoči in vrstah dokazov, stran 7005.

Na podlagi drugega odstavka 33.a člena zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 56/92, 13/93, 42/94 – odl. US RS, 1/99, 41/99, 36/00, 54/00 in 26/01) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o obrazcih vloge za dodelitev denarnih socialnih pomoči in vrstah dokazov
1. člen
Ta pravilnik določa vsebino in obliko obrazcev vloge za dodelitev denarne socialne pomoči in izredne denarne socialne pomoči ter vrste dokazov o izpolnjevanju pogojev za pridobitev pravice, ki jih morajo predložiti upravičenci.
2. člen
Vloga za dodelitev denarne socialne pomoči se vloži na obrazcu DSP, ki je sestavni del tega pravilnika.
Vloga za dodelitev izredne denarne socialne pomoči se vloži na obrazcu IDP, ki je sestavni del tega pravilnika.
Obrazcema iz prvega in prejšnjega odstavka je priloženo navodilo za vpis podatkov, ki ga pripravi ministrstvo, pristojno za socialno varstvo.
3. člen
Upravičenec mora obrazec v skladu z navodilom iz prejšnjega člena izpolniti v celoti. Izpolniti mora vsa polja in okenca v obrazcu (razen tistih, ki jih izpolni CSD). V primeru, da upravičenec v posamezno polje oziroma okence podatka ne vpiše, mora polje oziroma okence prečrtati.
4. člen
Za vsakega družinskega člana mora biti izpolnjen poseben list o podatkih o družinskem članu in o podatkih o materialnem stanju družinskega člana.
Vlogo za dodelitev denarne socialne pomoči oziroma izredne denarne socialne pomoči morajo podpisati vsi polnoletni družinski člani.
5. člen
Upravičenec mora predložiti dokaze, ki jih od njega zahteva organ, ki vodi postopek.
Podatki, navedeni v vlogi, se dokazujejo zlasti z naslednjimi dokazi:
– o državljanstvu,
– o stalnem prebivališču in skupnem gospodinjstvu,
– dovoljenja za stalno prebivanje za tujce s strani upravne enote,
– o neto dohodkih in prejemkih v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo vloge za vsak mesec posebej oziroma v drugih obdobjih,
– o katastrskem dohodku,
– o obdavčljivem premoženju,
– o preživninski obveznosti in o izplačani preživnini v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo vloge za vsak mesec posebej,
– o vpisu v evidenco brezposelnih pri zavodu za zaposlovanje,
– o šolanju za otroke starejše od 15 let,
– najemno pogodbo za stanovanje,
– o višini mesečne najemnine,
– izvida oziroma mnenja invalidske komisije o potrebnosti tuje nege in pomoči,
– izvida oziroma mnenja invalidske komisije o trajni nezmožnosti za delo,
– sklepa o prenehanju delovnega razmerja,
– o aktivnem reševanju socialne problematike,
– drugi dokazi (npr. fotokopija prometnega dovoljenja, odločba o odmeri davka).
Zahtevani dokazi morajo biti predloženi za vsakega družinskega člana posebej.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2001.
Št. 017-01-035/01
Ljubljana, dne 3. avgusta 2001.
dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost