Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2001 z dne 10. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2001 z dne 10. 8. 2001

Kazalo

3573. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o napredovanju zaposlenih v državni upravi, stran 6876.

Na podlagi petega odstavka 14.člena zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94 in 36/96) izdaja minister za notranje zadeve v soglasju z ministrom za delo, družino in socialne zadeve in ministrom za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o napredovanju zaposlenih v državni upravi
1. člen
V pravilniku o napredovanju zaposlenih v državni upravi (Uradni list RS, št. 41/94, 56/94, 33/95 in 23/97) se besedilo 4. člena spremeni tako, da se glasi:
»Na delovnem mestu lahko zaposleni napredujejo največ za pet plačilnih razredov, zdravniki pa za sedem plačilnih razredov.«
2. člen
Za 45.a členom se doda nov 45.b člen, ki se glasi:
»Prvo preverjanje pogojev za napredovanje se za zaposlene iz I. do VI. tarifne skupine, ki so do uveljavitve tega pravilnika lahko napredovali največ za tri oziroma največ za štiri plačilne razrede, opravi s 1. 9. 2001, če so od zadnjega napredovanja pretekla najmanj tri leta.
Pri preverjanju pogojev se upoštevajo dokazila, ki jih je zaposleni pridobil v obdobju od zadnjega napredovanja.«
3. člen
Za 45.b členom se doda nov 45.c člen, ki se glasi:
»Ne glede na določbo drugega odstavka prejšnjega člena tega pravilnika, se zaposlenim iz prvega odstavka prejšnjega člena, ki ne morejo dokazati izpolnjevanja pogojev iz prvega in drugega odstavka 14. člena tega pravilnika, prizna ustrezno število točk, tako da lahko napredujejo za en plačilni razred.«
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0102-1-012-01-20/00-44
Ljubljana, dne 1. avgusta 2001.
dr. Rado Bohinc l. r.
Minister
za notranje zadeve
Soglašam!
dr. Vlado Dimovski l. r
Minister za delo, družino in
socialne zadeve
Soglašam!
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost