Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2001 z dne 10. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2001 z dne 10. 8. 2001

Kazalo

3571. Sklep o določitvi in razvrščanju območja z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v Republiki Sloveniji ter določanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2001, stran 6875.

Na podlagi 5. člena pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št. 64/01) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve naslednji
S K L E P
I
Ta sklep določa in razvršča območja z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v Republiki Sloveniji ter določa ukrepe aktivne politike zaposlovanja za leto 2001, pri katerih se poveča višina posameznega ukrepa glede na razvrščena območja.
II
Območja se razvrščajo v 3 skupine: Območje A, Območje B in Območje C.
Območje zajema Statistično regijo, Upravno enoto in občino.
Območje A zajema tiste Statistične regije, Upravne enote in občine, ki imajo stopnjo brezposelnosti višjo od 16%.
Območje B zajema tiste Statistične regije, Upravne enote in občine, ki imajo stopnjo brezposelnosti od 14.1% do 16%.
Območje C zajema tiste Statistične regije, Upravne enote in občine, ki imajo stopnjo brezposelnosti od 11.9% do 14%.
V območje A se uvrščajo:
– Statistične regije: Pomurska, Podravska.
– Upravne enote: Celje, Gornja Radgona, Kočevje, Lendava, Ljutomer, Maribor, Pesnica, Ptuj, Ruše, Trbovlje.
– Občine: Cankova, Celje, Cerkvenjak, Črenšovci, Destrnik, Dobrovnik, Duplek, Gornja Radgona, Grad, Hodoš, Jesenice, Juršinci, Kočevje, Kungota, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Lovrenc na Pohorju, Majšperk, Maribor, Miklavž na Dravskem Polju, Pesnica, Podlehnik, Podvelka, Ptuj, Puconci, Rače-Fram, Radenci, Ribnica na Pohorju, Rogaševci, Ruše, Selnica ob Dravi, Solčava, Starše, Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, Sveti Jurij, Šentilj, Štore, Trbovlje, Trnovska vas, Turnišče, Zavrč.
V območje B se uvrščajo:
– Statistične regije: Zasavska, Spodnje Posavska
– Upravne enote: Brežice, Hrastnik, Jesenice, Krško, Murska Sobota, Ormož, Radlje ob Dravi, Šentjur pri Celju.
– Občine: Brežice, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Hoče-Slivnica, Hrastnik, Kidričevo, Križevci, Krško, Markovci, Murska Sobota, Odranci, Ormož, Osilnica, Radeče, Radlje ob Dravi, Razkrižje, Sveta Ana, Šalovci, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Tišina, Velika Polana, Videm, Vojnik, Žalec.
V območje C se uvrščajo:
– Statistične regije: Savinjska
– Upravne enote: Ilirska Bistrica, Izola, Laško, Lenart, Slovenska Bistrica, Šmarje pri Jelšah,
Tržič, Žalec.
– Občine: Beltinci, Benedikt, Bistrica ob Sotli, Dobje, Dobrna, Ilirska Bistrica, Izola, Kozje, Laško, Lenart, Ljubno, Loški potok, Luče, Moravske Toplice, Muta, Oplotnica, Podčetrtek, Prebold, Rogatec, Sevnica, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Tržič, Velike Lašče, Veržej, Vransko, Žetale.
III
Programi aktivne politike zaposlovanja za leto 2001, pri katerih se poveča višina posameznega ukrepa, so naslednji:
– nadomestitev dela plače pripravnika,
– subvencioniranje zaposlitev pri izvajanju pomoči na domu,
– programi izobraževanja in usposabljanja zaposlenih.
IV
Višina posameznega ukrepa znotraj v prejšnji točki opredeljenih programov se poviša na naslednji način:
a) Na območju A izvajalec ukrepa poveča višino nadomestil za 10 odstotnih točk.
b) Na območju B izvajalec ukrepa poveča višino nadomestil za 5 odstotnih točk.
c) Na območju C izvajalec ukrepa poveča višino nadomestil za 3 odstotne točke.
Pri tem se pod pojmom “višina nadomestila” pojmujejo s programom aktivne politike zaposlovanja za leto 2001 opredeljene višine vseh stroškov, navedenih v posameznih programih.
Povečanje višine ne velja pri tistih stroških, pri katerih je financiranje v celoti predvideno že v posameznem programu aktivne politike zaposlovanja za leto 2001.
V
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 087-02-022/01
Ljubljana, dne 3. avgusta 2001.
dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister
za delo, družino in socialne
zadeve

AAA Zlata odličnost