Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2001 z dne 9. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2001 z dne 9. 8. 2001

Kazalo

3548. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Območja Auerspergove železarne za kulturni spomenik državnega pomena, stran 6737.

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o spremembi odloka o razglasitvi Območja Auerspergove železarne za kulturni spomenik državnega pomena
1. člen
V odloku o razglasitvi Območja Auerspergove železarne (EŠD 8120) za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 82/99) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
“3. člen
Spomenik obsega parcele št. *2/2, 2654/1 in 2654/2, k. o. Dvor.
Meje spomenika so vrisane na katastrskem načrtu v merilu 1 : 2880 in na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1 : 5000. Meje vplivnega območja spomenika so vrisane na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1 : 5000. Izvirnika načrtov, ki sta sestavni del tega odloka, hranita Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino in Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: zavod).”.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 634-03/2001-3
Ljubljana, dne 26. julija 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost