Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2001 z dne 27. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2001 z dne 27. 7. 2001

Kazalo

3338. Uredba o dopolnitvi uredbe o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani, v delu, ki se nanaša na trgovino in začasni uporabi zapisnika trgovinskega pogajanja med komisijo in Republiko Slovenijo o novih vzajemnih koncesijah v kmetijstvu (Bruselj, 22. 5. 2000), stran 6467.

Na podlagi 3. člena zakona o ratifikaciji Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na drugi strani s sklepno listino ter protokola, s katerim se spreminja Evropski sporazum o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi ter njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 13/97) in 75. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 45/01) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o dopolnitvi uredbe o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani, v delu, ki se nanaša na trgovino in začasni uporabi zapisnika trgovinskega pogajanja med komisijo in Republiko Slovenijo o novih vzajemnih koncesijah v kmetijstvu (Bruselj, 22. 5. 2000)
1. člen
V uredbi o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani, v delu, ki se nanaša na trgovino in začasni uporabi Zapisnika trgovinskega pogajanja med Komisijo in Republiko Slovenijo o novih vzajemnih koncesijah v kmetijstvu (Bruselj, 22. 5. 2000) (Uradni list RS, št. 121/00, 6/01), se za 5. členom doda nov 5.a člen, ki se glasi:
“Za blago po poreklu iz Skupnosti, navedeno v prilogi 8 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje carina po stopnjah, določenih v tej prilogi. Posebna uvozna dajatev se ne plačuje.“
2. člen
Za Prilogo 7 se doda nova priloga 8, ki se glasi:
EVROPSKA UNIJA – PRILOGA 8
-----------------------------------------------------------------
Tarifna   Poimenovanje                 Carinska
oznaka                          stopnja
-----------------------------------------------------------------
1      2                          3
-----------------------------------------------------------------
1512    Olje iz sončničnih semen, semen žafranike
      in bombaževega semena in njihove frakcije,
      prečiščeno ali neprečiščeno, toda kemično
      nemodificirano
1512 19 91 - - - - olje iz sončničnih semen          9
1512 19 99 - - - - olje žafranike               9
1514    Olje iz ogrščice (repično olje) ali
      gorčice in njegove frakcije, rafinirano
      ali nerafinirano, toda kemično
      nemodificirano
1514 90 90 - - drugo                      9
-----------------------------------------------------------------
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 334-07/2000-8
Ljubljana, dne 26. julija 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost