Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2001 z dne 27. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2001 z dne 27. 7. 2001

Kazalo

3336. Uredba o spremembah uredbe o povračilu za izredne cestne prevoze, stran 6465.

Na podlagi prvega in drugega odstavka 11. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah uredbe o povračilu za izredne cestne prevoze
1. člen
V uredbi o povračilu za izredne cestne prevoze (Uradni list RS, št. 48/99 in 67/00) se prvi odstavek 6. člena spremeni tako, da se glasi:
Višina povračila za prekoračitev dovoljene skupne mase na cesti z največjo dovoljeno osno obremenitvijo 10 t znaša za kilometer prevozne poti:
– v tolarjih za km prevozne poti
-----------------------------------------------------------------
Skupna      Osna obremenitev posamezne osi ne znaša več kot:
masa         10 t  11 t  12 t  13 t  14 t  15 t
-----------------------------------------------------------------
do vključno 50 t   102   146   243   279   373   492
nad 50 t do vključno
60 t         120   174   243   333   448   588
nad 60 t do vključno
70 t         136   198   287   392   525   689
nad 70 t do vključno
80 t         162   234   327   448   599   787
nad 80 t do vključno
100 t        200   289   406   556   747   982
nad 100 t - za
vsakih dodatnih 50 t
skupne mase se
povračilo poveča za: 96   143   199   273   370   483
-----------------------------------------------------------------
2. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
“7. člen
Višina povračila za prekoračitev dovoljene osne obremenitve znaša za kilometer prevozne poti:
– v tolarjih za km prevozne poti
-----------------------------------------------------------------
  Prekoračitev na cesti z dovoljeno osno obremenitvijo 6 t
-----------------------------------------------------------------
Prekoračitev               Vrsta osi
v tonah         enojna os    dvojna os   trojna os
            (dovoljeno    (dovoljeno  (dovoljeno
            do 6 t/os)     do 4,8 t   do 4,2 t
                    posamično os)      na
                            posamično
                               os)
-----------------------------------------------------------------
do vključno 1,0 t       30        34       38
nad 1,0 t do vključno 2,0 t  51        65       76
nad 2,0 t do vključno 3,0 t  80       111      139
nad 3,0 t do vključno 4,0 t  124       193      234
nad 4,0 t do vključno 5,0 t  181       279      369

nad 5,0 t do vključno 6,0 t  256       412      558
nad 6,0 t do vključno 7,0 t  354       585      811
nad 7,0 t do vključno 8,0 t  476       811      1143
nad 8,0 t do vključno 9,0 t  626       1096      1566
-----------------------------------------------------------------
– v tolarjih za km prevozne poti
-----------------------------------------------------------------
  Prekoračitev na cesti z dovoljeno osno obremenitvijo 8 t
-----------------------------------------------------------------
Prekoračitev               Vrsta osi
v tonah         enojna os    dvojna os   trojna os
            (dovoljeno    (dovoljeno  (dovoljeno
            do 8 t/os)     do 6,4 t   do 5,6 t
                    posamično os)      na
                            posamično
                               os)
-----------------------------------------------------------------
do vključno 1,0 t       26        29       31
nad 1,0 t do vključno 2,0 t  39        48       55
nad 2,0 t do vključno 3,0 t  57        75       89
nad 3,0 t do vključno 4,0 t  80       111      139
nad 4,0 t do vključno 5,0 t  111       162      206
nad 5,0 t do vključno 6,0 t  150       226      295
nad 6,0 t do vključno 7,0 t  198       309      412
-----------------------------------------------------------------
– v tolarjih za km prevozne poti
-----------------------------------------------------------------
   Prekoračitev na cesti z dovoljeno osno obremenitvijo 10
-----------------------------------------------------------------
Prekoračitev               Vrsta osi
v tonah         enojna os    dvojna os   trojna os
            (dovoljeno    (dovoljeno  (dovoljeno
            do 10 t/os)      do 8 t    do 7 t
                    posamično os)      na
                            posamično
                               os)
-----------------------------------------------------------------
do vključno 1,0 t       24        26       28
nad 1,0 t do vključno 2,0 t  33        39       44
nad 2,0 t do vključno 3,0 t  45        57       68
nad 3,0 t do vključno 4,0 t  61        80       98
nad 4,0 t do vključno 5,0 t  80       111      139
-----------------------------------------------------------------
– v tolarjih za km prevozne poti
-----------------------------------------------------------------
Prekoračitev na cesti z dovoljeno osno obremenitvijo 11,5 t:
-----------------------------------------------------------------
Prekoračitev               Vrsta osi
v tonah         enojna os    dvojna os   trojna os
            (dovoljeno    (dovoljeno  (dovoljeno
           do 11,5 t/os)      do 9 t    do 8 t
                    posamično os)      na
                            posamično
                               os)
-----------------------------------------------------------------
do vključno 1,0 t       23        24       26
nad 1,0 t do vključno 2,0 t  31        35       39
nad 2,0 t do vključno 3,0 t  41        50       57
nad 3,0 t do vključno 4,0 t  54        69       80
-----------------------------------------------------------------
3. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
“8. člen
Višina povračila za prekoračitev dovoljenih dimenzij znaša za kilometer prevozne poti:
Prekoračitev dolžine:
– do vključno 20% dovoljene               12 SIT;
– nad 20% do vključno 25% dovoljene           23 SIT;
– nad 25% dovoljene                   45 SIT.
Prekoračitev širine:
– do vključno 3,0 m širine                12 SIT;
– nad 3,0 m do vključno 3,5 m širine           23 SIT;
– nad 3,5 m širine                    45 SIT.
Prekoračitev višine:
– do vključno 4,3 m višine                12 SIT;
– nad 4,3m do vključno 4,5 m višine           17 SIT;
– nad 4,5 m višine                    29 SIT.“
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 16. avgusta 2001.
Št. 425-04/2001-1
Ljubljana, dne 26. julija 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost