Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2001 z dne 27. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2001 z dne 27. 7. 2001

Kazalo

3324. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih Metalne - TOZD TGO Senovo, stran 6439.

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS in 70/00) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Krško na 21. seji dne 21. 12. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih Metalne – TOZD TGO Senovo
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o prostorsko ureditvenih pogojih Metalne – TOZD TGO Senovo (Uradni list SRS, št. 12/88).
2. člen
Za 16. členom se doda nov 16.a člen, ki glasi:
Plinovod
Predvidena je izgradnja mestne plinovodne mreže, na katero bo omogočen priključek vsakega porabnika.
Trasa plinovodnega omrežja se prilagaja obstoječim komunalno energetskim in prometnim koridorjem.
3. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-24/00-0503
Krško, dne 21. decembra 2000.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

AAA Zlata odličnost