Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2001 z dne 27. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2001 z dne 27. 7. 2001

Kazalo

3322. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o lokacijskem načrtu rekonstrukcije Strme poti in križišča s Cesto 4. julija v Krškem, stran 6438.

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS in 70/00) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Krško na 21. seji dne 21. 12. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o lokacijskem načrtu rekonstrukcije Strme poti in križišča s Cesto 4. julija v Krškem
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o lokacijskem načrtu rekonstrukcije Strme poti in križišča s Cesto 4. julija v Krškem (Uradni list RS, št. 33/94).
2. člen
Za 11. členom se doda novi 11.a, člen ki glasi:
Plinovod
Predvidena je izgradnja mestne plinovodne mreže.
Trasa plinovodnega omrežja poteka in se prilagaja obstoječim komunalno energetskim in prometnim koridorjem.
3. člen
Ta sprememba in dopolnitev odloka začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-24/00-0503
Krško, dne 21. decembra 2000.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

AAA Zlata odličnost