Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2001 z dne 27. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2001 z dne 27. 7. 2001

Kazalo

3308. Sklep o dopolnitvi sklepa o vzpostavitvi sistema žiro kliringa, stran 6431.

Na podlagi tretjega odstavka 73. člena zakona o Agenciji RS za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij in o Agenciji RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Uradni list RS, št. 48/94, 18/95, 58/95, 73/95, 18/96 in 87/97), v zvezi s 4. točko sklepa o vodenju računov bank, hranilnic, hranilno kreditnih služb, dugih finančnih institucij in države pri Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 13/98) in v skladu z 20. členom zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o dopolnitvi sklepa o vzpostavitvi sistema žiro kliringa
I
V sklepu o vzpostavitvi žiro kliringa z dne 25. 9. 1998 s spremembami z dne 8. 9. 2000 se v prvem odstavku 2. točke za besedo “lahko” dodajo besede “Banka Slovenije ter”.
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 8. 2001 dalje.
Ljubljana, dne 24. julija 2001.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
Mitja Gaspari l. r.

AAA Zlata odličnost