Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2001 z dne 27. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2001 z dne 27. 7. 2001

Kazalo

3307. Sklep o spremembi sklepa o usklajevanju hranilno kreditnih služb z določbami zakona o bančništvu, stran 6430.

Na podlagi četrtega odstavka 241. člena zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 7/99 in 59/01) in 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembi sklepa o usklajevanju hranilno kreditnih služb z določbami zakona o bančništvu
1
V sklepu o usklajevanju hranilno kreditnih služb z določbami zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 109/99) se 21. točka spremeni tako, da se glasi:
»21. Hranilno kreditna služba mora tekoče izračunavati količnike likvidnosti ter spremljati izpolnjevanje predpisanih razmerij med vsoto naložb in vsoto obveznosti posameznega razreda glede na preostalo dospelost v skladu z veljavnim sklepom o tolarski likvidnostni lestvici hranilnic.«.
2
Spremeni se 22. točka tako, da se glasi:
»22. Hranilno kreditna služba mora predpisani količnik likvidnosti prvega razreda prvič doseči po stanju na dan 31. 12. 2002. Predpisani količnik likvidnosti drugega razreda mora doseči najkasneje do konca prilagoditvenega obdobja.«.
3
Spremeni se 23. točka tako, da se glasi:
»23. Hranilno kreditna služba predloži prvo poročilo o doseženih količnikih likvidnosti v skladu z veljavnim sklepom o tolarski likvidnostni lestvici hranilnic oziroma navodili po stanju na dan 31. 12. 2002, nato pa v rokih predpisanih z veljavnim sklepom.«.
4
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 24. julija 2001.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
Mitja Gaspari l. r.

AAA Zlata odličnost