Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2001 z dne 27. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2001 z dne 27. 7. 2001

Kazalo

3296. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o štipendiranju, stran 6398.

Na podlagi tretjega odstavka 59. člena zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 17/91, 12/92, 71/93, 2/94, 38/94, 80/97 – odl. US RS in 69/98) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o štipendiranju
1. člen
V pravilniku o štipendiranju (Uradni list RS, št. 48/99 in 43/00) se v prvem odstavku 36. člena na koncu druge alinee pred vejico doda besedilo »oziroma zaradi izteka pravice do denarnega nadomestila med brezposelnostjo«.
Drugi odstavek 36. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Vlogo za uveljavitev pravice do štipendije mora kandidat podati v razpisnem roku oziroma v 30 dneh od nastanka razloga iz prejšnjega odstavka in ji predložiti ustrezne dokaze.«
2. člen
Druga alinea prvega odstavka 42. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– če je izdelal letnik in ni izpolnil obveznosti iz prejšnjega člena;«
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-01-013/96-089
Ljubljana, dne 2. julija 2001.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve
dr. Vlado Dimovski l. r.

AAA Zlata odličnost