Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2001 z dne 27. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2001 z dne 27. 7. 2001

Kazalo

3290. Sklep o oblikovanju Ciljnega raziskovalnega programa (CRP) "Konkurenčnost Slovenije 2001-2006", stran 6384.

Na podlagi 5. člena pravilnika o pogojih in postopkih izbora in financiranja mrežnih raziskovalno-razvojnih programov v okviru Ciljnega raziskovalnega programa za podporo strateškega razvoja Slovenije na posameznih področjih javnega interesa (Uradni list RS, 46/01) ministrica za šolstvo, znanost in šport in naročniki sprejemajo
S K L E P
o oblikovanju Ciljnega raziskovalnega programa (CRP) »Konkurenčnost Slovenije 2001–2006«
I
CRP »Konkurenčnost Slovenije« se oblikuje za obdobje od 2001–2006.
II
CRP »Konkurenčnost Slovenije« ima devet težišč oziroma devet okvirnih programov CRP, ki povezujejo mrežne raziskovalno-razvojne programe več sektorskih področij in so glede na nacionalne prioritete naslednja:
Težišča CRP
1. Konkurenčnost gospodarstva,
2. Učinkovitost države in razvoj demokracije,
3. Človeški viri in socialna kohezivnost,
4. Gospodarska infrastruktura,
5. Uravnotežen regionalni in prostorski razvoj ter razvojna vloga okolja,
6. Celostni razvoj na področju varnosti živil, zdrave prehrane ter podeželja,
7. Mednarodni odnosi in nacionalna varnost,
8. Narodna identiteta, pluralnost in mednarodne integracije,
9. Informacijska družba (ID).
III
Sestavni del tega sklepa je tabela 1, s katero so določena:
– področja, v okviru posameznih težišč CRP,
– ministrstva in drugi proračunski uporabniki, ki so glede na svoje pristojnosti in interes za raziskave in njihove rezultate, vključeni v posamezno težišče CRP,
– ministrstvo, ki je koordinator področij za posamezno težišče CRP in na katerem je sedež strokovnega sveta za posamezno težišče,
– ministrstvo oziroma drug proračunski uporabnik, ki predlaga namestnika vodje strokovnega sveta.
IV
Mrežni raziskovalno-razvojni programi se bodo izvajali na podlagi dispozicij, oziroma na podlagi prednostnih okvirnih raziskovalno-razvojnih programov, za obdobje od 2001 do 2006, ki jih bodo strokovni sveti za težišča CRP izdelali do 1. 12. 2001.
V
Sredstva za izvajanje mrežnih raziskovalno-razvojnih programov CRP bo zagotavljalo Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport in drugi proračunski uporabniki, ki so vključeni v CRP iz proračunskih sredstev, ki jih zagotavljajo za ta namen.
Št. 717/01
Ljubljana, dne 12. julija 2001.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
Naročniki:
Državni zbor
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.
predsednik
Ministrstvo za gospodarstvo
dr. Tea Petrin l. r.
ministrica
Ministrstvo za informacijsko
družbo
dr. Pavle Gantar l. r.
minister
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franci But l. r.
minister
Ministrstvo
za obrambo
dr. Anton Grizold l. r.
minister
Ministrstvo za pravosodje
mag. Ivan Bizjak l. r.
minister
Ministrstvo
za zdravje
prof. dr. Dušan Keber l. r.
minister
Služba vlade
za evropske zadeve
Igor Bavčar l. r.
minister
Urad vlade za informiranje
dr. Alja Brglez l. r.
direktorica
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
dr. Vlado Dimovski l. r.
minister
Ministrstvo za finance
mag. Anton Rop l. r.
minister
Ministrstvo
za kulturo
prof. Andreja Rihter l. r.
ministrica
Ministrstvo za notranje
zadeve
dr. Rado Bohinc l. r.
minister
Ministrstvo za okolje
in prostor
mag. Janez Kopač l. r.
minister
Ministrstvo za promet
Jakob Presečnik l. r.
minister
Ministrstvo za zunanje
zadeve
dr. Dimitrij Rupel l. r.
minister
Urad vlade za makroekonomske
analize in razvoj
dr. Janez Šušteršič l. r.
direktor
Agencija za regionalni razvoj
Ivo Piry l. r.
direktor

AAA Zlata odličnost