Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2001 z dne 27. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2001 z dne 27. 7. 2001

Kazalo

3285. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Jurjeva dolina, stran 6382.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US in 56/99 – ZON) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Jurjeva dolina
1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Jurjeva dolina, št. 05-17/00 z dne 31. 8. 2000, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Postojna, za obdobje od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2009.
Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Jurjeva dolina na ravneh celotne gozdnogospodarske enote, gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te odredbe.
2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Jurjeva dolina je izdelan v treh izvodih za 2050,89 hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem območju Postojna, v občinah Pivka in Ilirska Bistrica, oziroma v katastrskih občinah Jurjeva dolina, Bač in Koritnice.
3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Jurjeva dolina je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Postojna, Vojkova 9, Postojna, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Knežak, Knežak 202a, Knežak, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Jurjeva dolina.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-05-4/00
Ljubljana, dne 3. julija 2001.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

AAA Zlata odličnost