Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2001 z dne 27. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2001 z dne 27. 7. 2001

Kazalo

3284. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Celje, stran 6381.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US in 56/99 – ZON) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Celje
1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Celje, št. 09-35/99 z dne 18. 9. 2000, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje, za obdobje od 1. 1. 1999 do 31. 12. 2008.
Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Celje na ravneh celotne gozdnogospodarske enote, gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te odredbe.
2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Celje je izdelan v treh izvodih za 5456,36 hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem območju Celje, v občinah Celje, Štore in Vojnik, oziroma v katastrskih občinah Arclin, Brezova, Bukovžlak, Celje, Kompole, Košnica, Lisce, Medlog, Pečovje, Ogorevc, Ostrožno, Prožinska vas, Rožni vrh, Rupe, Sp. Hudinja, Svetina, Škofja vas, Šentjungert, Šmartno, Šmiklavž, Teharje, Tremerje, Trnovlje, Zagrad in Zvodno.
3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Celje je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Celje, Ljubljanska 13, Celje, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Celje, Lava 6, Celje, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Celje.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-09-1/00
Ljubljana, dne 5. julija 2001.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

AAA Zlata odličnost