Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2001 z dne 27. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2001 z dne 27. 7. 2001

Kazalo

3283. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Jurklošter, stran 6381.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US in 56/99 – ZON) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Jurklošter
1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Jurklošter, št. 09-45/97 z dne 1. 6. 2001, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje, za obdobje od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2006.
Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Jurklošter na ravneh celotne gozdnogospodarske enote, gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te odredbe.
2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Jurklošter je izdelan v treh izvodih za 3898,30 hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem območju Celje, v Občini Laško, oziroma v katastrskih občinah Lokavec, Paneče, Jurklošter, Marijina vas in Mrzlo polje.
3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Jurklošter je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Celje, Ljubljanska 13, Celje, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Laško, Trubarjeva 35, Laško, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Jurklošter.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-09/12-98
Ljubljana, dne 5. julija 2001.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

AAA Zlata odličnost