Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2001 z dne 27. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2001 z dne 27. 7. 2001

Kazalo

3281. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Slivnica, stran 6380.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US in 56/99 – ZON) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Slivnica
1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Slivnica, št. 05-35/98 z dne 19. 4. 2000, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Postojna, za obdobje od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2007.
Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Slivnica na ravneh celotne gozdnogospodarske enote, gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te odredbe.
2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Slivnica je izdelan v treh izvodih za 3493,29 hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem območju Postojna, v občinah Bloke in Cerknica, oziroma v katastrskih občinah Begunje pri Cerknici, Selšček, Ulaka, Radlek, Grahovo in Cerknica.
3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Slivnica je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Postojna, Vojkova 9, Postojna, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Cerknica, Čabranska 1, Cerknica, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Slivnica.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-05-2/99
Ljubljana, dne 5. julija 2001.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

AAA Zlata odličnost