Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2001 z dne 27. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2001 z dne 27. 7. 2001

Kazalo

3280. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Škofja Loka, stran 6379.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US in 56/99 – ZON) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Škofja Loka
1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Škofja Loka, št. 03-15/97 z dne 28. 5. 2001, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj, za obdobje od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2006.
Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Škofja Loka na ravneh celotne gozdnogospodarske enote, gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te odredbe.
2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Škofja Loka je izdelan v treh izvodih za 6723,15 hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem območju Kranj, v Občini Škofja Loka, oziroma v katastrskih občinah Reteče, Godešič, Suha, Stari dvor, Dorfarje, Pevno, Križna gora, Stara Loka, Škofja Loka, Sopotnica, Zminec, Staniše, Ožbolt, Barbara, Draga in Puštal.
3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Škofja Loka je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Kranj, C. Staneta Žagarja 27b, Kranj, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Škofja Loka, Partizanska c. 22, Škofja Loka, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Škofja Loka.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-03-1/00
Ljubljana, dne 10. julija 2001.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

AAA Zlata odličnost