Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2001 z dne 27. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2001 z dne 27. 7. 2001

Kazalo

3278. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Vzhodno Goričko, stran 6379.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US in 56/99 – ZON) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Vzhodno Goričko
1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Vzhodno Goričko, št. 13-04/95 z dne 29. 11. 1999, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Murska Sobota, za obdobje od 1. 1. 1995 do 31. 12. 2004.
Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Vzhodno Goričko na ravneh celotne gozdnogospodarske enote, gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te odredbe.
2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Vzhodno Goričko je izdelan v treh izvodih za 4719,68 hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem območju Murska Sobota, v občinah Moravske Toplice, Gornji Petrovci in Puconci, oziroma v katastrskih občinah Suhi vrh, Kukeč, Sebeborci, Bokrači, Krnci, Ivanovci, Kančevci, Lončarovci, Ratkovci, Berkovci, Ivanjševci, Središče, Prosenjakovci, Selo, Fokovci, Andrejci, Moravske Toplice, Tešanovci, Vučja Gomila, Čikečka vas, Pordašinci, Motvarjevci, Bukovnica, Filovci in Bogojina.
3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Vzhodno Goričko je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Murska Sobota, Arhitekta Novaka 17, Murska Sobota, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Murska Sobota, Arhitekta Novaka 17, Murska Sobota, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Vzhodno Goričko.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-13-1/00
Ljubljana, dne 10. julija 2001.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

AAA Zlata odličnost