Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2001 z dne 27. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2001 z dne 27. 7. 2001

Kazalo

3266. Uredba o spremembi uredbe o določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila, stran 6364.

Na podlagi prvega in drugega odstavka 11. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi uredbe o določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila
1. člen
V uredbi o določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila (Uradni list RS, št. 48/98, 55/99, 14/00, 67/00 in 74/00) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
“2. člen
(Višina letnega povračila za uporabo cest po vrstah vozil)
Višina letnega povračila za uporabo cest se za posamezne vrste motornih vozil in priklopnih vozil določi glede na naslednja merila in znaša za:
1. motorno kolo glede na delovno prostornino njegovega motorja:
do vključno 125 cm3                2.380 tolarjev
nad 125 cm3 do vključno 500 cm3          3.570 tolarjev
nad 500 cm3                    4.750 tolarjev;
2. osebni avtomobil in bivalno vozilo (avtodom) glede na delovno prostornino njegovega motorja:
do vključno 1350 cm3               10.700 tolarjev
nad 1350 cm3 do vključno 1800 cm3         16.050 tolarjev
nad 1800 cm3 do vključno 2500 cm3         23.770 tolarjev
nad 2500 cm3                   42.790 tolarjev;
3. kombinirano vozilo 25.560 tolarjev;
4. osebno specialno vozilo za prevoz določenih oseb 10.700 tolarjev.
Letno povračilo za uporabo cest za bivalno osebno vozilo se plača po 2. točki tega člena uredbe;
5. avtobus glede na število potniških sedežev za vsak potniški sedež 710 tolarjev.
Letno povračilo za uporabo cest za bivalni avtobus se plača po 2. točki tega člena uredbe;
6. priklopno vozilo osebnih vozil, ki presega največjo dovoljeno maso 750 kg, 5.940 tolarjev;
7. priklopno vozilo avtobusov, ki presega največjo dovoljeno maso 750 kg, 8.320 tolarjev;
8. tovorno vozilo in specialno tovorno vozilo, namenjeno prevozu določenih tovorov, glede na največjo dovoljeno maso:
-------------------------------------------------------------------------------
Največja dovoljena masa    Tolarjev          Dovoljena skupna masa
                            (pravilnik o dimenzijah,
                             masah in opremi vozil,
                          Uradni list RS, št. 24/96)*
-------------------------------------------------------------------------------
do vključno 4 t        25.560
nad 4 t do vključno 5 t    31.950
nad 5 t do vključno 6 t    38.340
nad 6 t do vključno 7 t    44.730
nad 7 t do vključno 8 t    51.120
nad 8 t do vključno 9 t    57.510
nad 9 t do vključno 10 t    63.900
nad 10 t do vključno 11 t   70.290
nad 11 t do vključno 12 t   76.680
nad 12 t do vključno 13 t   83.070
nad 13 t do vključno 14 t   89.460
nad 14 t do vključno 15 t   95.850
nad 15 t do vključno 16 t   102.240
nad 16 t do vključno 17 t   108.630
nad 17 t do vključno 18 t   115.020       1. točka 6. člena pravilnika
nad 18 t do vključno 19 t   121.410
nad 19 t do vključno 20 t   127.800
nad 20 t do vključno 21 t   134.190
nad 21 t do vključno 22 t   140.580
nad 22 t do vključno 23 t   146.970
nad 23 t do vključno 24 t   153.360
nad 24 t do vključno 25 t   159.750       2.a točka 6. člena pravilnika
nad 25 t do vključno 26 t   166.140       2.b točka 6. člena pravilnika
nad 26 t do vključno 27 t   172.530
nad 27 t do vključno 28 t   178.920
nad 28 t do vključno 29 t   185.310
nad 29 t do vključno 30 t   191.700
nad 30 t do vključno 31 t   198.090
nad 31 t do vključno 32 t   204.480    3. in 4. točka 6. člena pravilnika
-------------------------------------------------------------------------------
*1. točka 6. člena pravilnika: motorno vozilo z največ dvema osema (dovoljena skupna masa do 18 t).
2.a točka 6. člena pravilnika: motorna vozila z več kot dvema osema, razen vozil iz 3. in 4. točke 6. člena pravilnika (dovoljena skupna masa do 25 t).
2.b točka 6. člena pravilnika: motorna vozila z dvojno osjo, z razmikom osi 1,3 m in več, vendar manjšim od 1,8 m, če je pogonska os opremljena z dvojnimi kolesi in z zračnim ali temu enakovrednim vzmetenjem oziroma če je vsaka pogonska os opremljena z dvojnimi kolesi ter pri tem osna obremenitev posamezne osi ne preseže 9.50 t (dovoljena skupna masa do 26 t).
3. in 4. točka 6. člena pravilnika: motorna vozila z več kot tremi osmi: z dvema dvojnima osema, katerih simetrali sta razmaknjeni najmanj 4 m; z dvema krmiljenima osema in obremenitvijo dvojne osi, kot je navedeno za točko 2.b, ter katerih največja dovoljena obremenitev ne presega 5 t na meter razdalje od simetrale najbolj sprednje do simetrale najbolj zadnje osi; motorna vozila z več kot štirimi osmi (dovoljena skupna masa do 32 t).
Ne glede na določbo prvega odstavka te točke se:
– za bivalno specialno tovorno vozilo plačuje letno povračilo za uporabo cest po 2. točki tega člena uredbe;
– za tovorno specialno vozilo za prevoz čebel, za prevoz konj, za dviganje vozil (pajk, vozila za prevoz poškodovanih vozil) ter za potujočo prodajalno, potujočo knjižnico in zabaviščno vozilo (luna park) plačuje letno povračilo za uporabo cest po 11. točki tega člena uredbe.
Ne glede na določbo prvega odstavka te točke se za tovorno vozilo ali specialno tovorno vozilo, katerega največja dovoljena masa (masa vozila z njegovo nosilnostjo) presega dovoljeno skupno maso teh vozil, določeno s pravilnikom o dimenzijah, masah in osni obremenitvi vozil (Uradni list RS, št. 24/96), plača letno povračilo za uporabo cest glede na dovoljeno skupno maso vozila po tem pravilniku.
Prevoz s tovornim vozilom ali specialnim tovornim vozilom, ki presega dimenzijo, maso ali osne obremenitve, kot so določene v predpisu iz prejšnjega odstavka ali so te označene na javnih cestah s prometno signalizacijo, se lahko opravlja le pod pogoji, določenimi za opravljanje izrednih prevozov;
9. vlečno vozilo s polpriklopnikom glede na največjo dovoljeno maso skupine vozil, določeno na podlagi predpisane najmanjše moči motorja vlečnega vozila (4,41 kW/t skupne mase) za skupino vozil:
---------------------------------------------------------------------------
Moč motorja vlečnega      Največja dovoljena masa      Tolarjev
vozila                  skupine vozil
---------------------------------------------------------------------------
do 52,92 kW              do vključno 12 t       76.670
do 57,33 kW          nad 12 t do vključno 13 t       83.060
do 61,74 kW          nad 13 t do vključno 14 t       89.450
do 66,15 kW          nad 14 t do vključno 15 t       95.840
do 70,56 kW          nad 15 t do vključno 16 t       102.230
do 74,97 kW          nad 16 t do vključno 17 t       108.620
do 79,38 kW          nad 17 t do vključno 18 t       115.010
do 83,79 kW          nad 18 t do vključno 19 t       121.400
do 88,20 kW          nad 19 t do vključno 20 t       127.790
do 92,61 kW          nad 20 t do vključno 21 t       134.180
do 97,02 kW          nad 21 t do vključno 22 t       140.570
do 101,43 kW         nad 22 t do vključno 23 t       146.960
do 105,84 kW         nad 23 t do vključno 24 t       153.350
do 110,25 kW         nad 24 t do vključno 25 t       159.740
do 114,66 kW         nad 25 t do vključno 26 t       166.130
do 119,07 kW         nad 26 t do vključno 27 t       172.520
do 123,48 kW         nad 27 t do vključno 28 t       178.910
do 127,89 kW         nad 28 t do vključno 29 t       185.300
do 132,30 kW         nad 29 t do vključno 30 t       191.690
do 136,71 kW         nad 30 t do vključno 31 t       198.080
do 141,12 kW         nad 31 t do vključno 32 t       204.470
do 145,53 kW         nad 32 t do vključno 33 t       210.860
do 149,94 kW         nad 33 t do vključno 34 t       217.250
do 154,35 kW         nad 34 t do vključno 35 t       223.640
do 158,76 kW         nad 35 t do vključno 36 t       230.030
do 163,17 kW         nad 36 t do vključno 37 t       236.420
do 167,58 kW         nad 37 t do vključno 38 t       242.810
do 171,99 kW         nad 38 t do vključno 39 t       249.200
nad 172,00 kW         nad 39 t do vključno 40 t       255.590
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
– za prevoze v kombiniranem transportu (cesta/železnica) - 6. in 7. točka 
pravilnika o dimenzijah, masah in osni obremenitvi vozil (Uradni list RS,
št. 24/96)*
---------------------------------------------------------------------------
do 180,81 kW         nad 40 t do vključno 41 t       261.970
do 185,22 kW         nad 41 t do vključno 42 t       268.360
do 189,83 kW         nad 42 t do vključno 43 t       274.750
nad 189,84 kW         nad 43 t do vključno 44 t       281.140
---------------------------------------------------------------------------
*Triosno vlečno vozilo z dvoosnim ali triosnim polpriklopnikom, ki vozi v kombiniranem transportu (cesta/železnica) pri dovozu/odvozu do/od terminala, če prevaža ISO zabojnik dolg 40 ft; če je polpriklopnik ojačan za prevoze v nespremljanem kombiniranem prevozu; skupina vozil s petimi ali več osmi v kombiniranem transportu (cesta/železnica) pri dovozu/odvozu do/od terminala, če je skupina vozil prilagojena prevozu zamenljivih tovorišč (dovoljena skupna masa do 44 t).
Za polpriklopnik, ki se registrira samostojno, se letno povračilo za uporabo cest ne plačuje.
Za skupino vozil iz te točke, katerih največja dovoljena masa (masa vlečnega vozila in polpriklopnika z njegovo nosilnostjo) presega dovoljeno skupno maso skupine vozil, določeno s pravilnikom o dimenzijah, masah in osni obremenitvi vozil (Uradni list RS, št. 24/96), se plača letno povračilo za uporabo cest glede na dovoljeno skupno maso po tem pravilniku.
Prevoz s skupino vozil, ki presega dimenzije, maso ali osne obremenitve, kot so določene v predpisu iz prejšnjega odstavka ali so te označene na javnih cestah s prometno signalizacijo, se lahko opravlja le pod pogoji, določenimi za opravljanje izrednih prevozov;
10. tovorno priklopno vozilo in specialno tovorno priklopno vozilo, ki je namenjeno prevozu določenih tovorov, glede na največjo dovoljeno maso priklopnika:
--------------------------------------------------------------------------------
Največja dovoljena masa    Tolarjev          Dovoljena skupna masa
(pravilnik o dimenzijah,
masah in opremi vozil,
Uradni list RS, št. 24/96)*
--------------------------------------------------------------------------------
do vključno 4 t        15.330
nad 4 t do vključno 5 t    19.170
nad 5 t do vključno 6 t    23.010
nad 6 t do vključno 7 t    26.850
nad 7 t do vključno 8 t    30.690
nad 8 t do vključno 9 t    34.530
nad 9 t do vključno 10 t   38.370
nad 10 t do vključno 11 t   42.210
nad 11 t do vključno 12 t   46.050
nad 12 t do vključno 13 t   49.890
nad 13 t do vključno 14 t   53.730
nad 14 t do vključno 15 t   57.570
nad 15 t do vključno 16 t   61.410
nad 16 t do vključno 17 t   65.250
nad 17 t do vključno 18 t   69.090        1. točka 6. člena pravilnika
nad 18 t do vključno 19 t   72.930
nad 19 t do vključno 20 t   76.770
nad 20 t do vključno 21 t   80.610
nad 21 t do vključno 22 t   84.450
nad 22 t do vključno 23 t   88.290
nad 23 t do vključno 24 t   92.130       2.c točka 6. člena pravilnika
--------------------------------------------------------------------------------
*1. točka 6. člena pravilnika: priklopna vozila z dvema osema (dovoljena skupna masa do18 t).
2.c točka 6. člena pravilnika: priklopna vozila z več kot dvema osema (dovoljena skupna masa do 24 t).
Ne glede na določbo prvega odstavka te točke se za specialno tovorno priklopno vozilo za prevoz čebel, za prevoz konj, za dvigovanje in prevoz poškodovanih vozil ter za potujočo prodajalno, potujočo knjižnico, zabaviščno priklopno vozilo (luna park) in bivalno priklopno vozilo plačuje letno povračilo za uporabo cest po 12. točki tega člena uredbe.
Ne glede na določbo prvega odstavka te točke se za priklopno vozilo, katerega največja dovoljena masa presega dovoljeno skupno maso teh vozil, določeno s pravilnikom o dimenzijah, masah in osni obremenitvi vozil (Uradni list RS, št. 24/96), plača letno povračilo za uporabo cest glede na dovoljeno skupno maso priklopnega vozila po tem pravilniku.
Prevoz s skupino vozil iz 8. in 10. točke tega člena, ki presega dimenzije, maso ali osne obremenitve, kot so določene v predpisu iz prejšnjega odstavka ali so te označene na javnih cestah s prometno signalizacijo, se lahko opravlja le pod pogoji, določenimi za opravljanje izrednih prevozov;
11. delovno vozilo, ne glede na skupno maso vozila, 4.750 tolarjev.
Po tej točki se letno povračilo plačuje tudi za tovorno specialno vozilo za prevoz čebel, za prevoz konj, za dviganje vozil (pajk, vozila za prevoz poškodovanih vozil) ter za potujočo prodajalno, potujočo knjižnico in zabaviščno vozilo (luna park);
12. delovno priklopno vozilo, ne glede na skupno maso vozila, 1.190 tolarjev.
Po tej točki se letno povračilo plačuje tudi za specialno tovorno priklopno vozilo za prevoz čebel, za prevoz konj, za dvigovanje in prevoz poškodovanih vozil ter za potujočo prodajalno, potujočo knjižnico, zabaviščno priklopno vozilo (luna park) in bivalno priklopno vozilo.”.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. avgusta 2001.
Št. 425-00/2001-1
Ljubljana, dne 19. julija 2001.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost