Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2001 z dne 20. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2001 z dne 20. 7. 2001

Kazalo

3219. Uredba o spremembi uredbe o ureditvi trga z vinskim grozdjem, moštom in vinom, stran 6302.

Na podlagi 5., 6., 19., 20., 74., 101. in 117. člena v zvezi s 126. členom zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi uredbe o ureditvi trga z vinskim grozdjem, moštom in vinom
1. člen
V uredbi o ureditvi trga z vinskim grozdjem, moštom in vinom (Uradni list RS, št. 34/01) se črta tretji odstavek 4. člena.
2. člen
V drugem odstavku 6. člena uredbe se za besedo »register,« doda besedilo »vendar najkasneje do 1. februarja v letu, ki sledi letu pridelave vina,«.
3. člen
V devetem odstavku 10. člena uredbe se za besedo »promocije« doda besedilo: »in ne kasneje kot leto dni po nastanku stroška«.
4. člen
V 31. členu se za prvim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi: »V letu 2001 je rok za vložitev vloge za dodelitev podpore skladiščenju vina letnika 2000 15. avgust 2001.«.
V tretjem odstavku 31. člena se besedilo »iz 6. člena« nadomesti z besedilom »iz 8. člena«.
Črta se peti odstavek 31. člena.
Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek 31. člena postanejo tretji, četrti in peti odstavek 31. člena.
V šestem odstavku 31. člena se besedilo »1. avgustom 2001« nadomesti z besedilom »1. januarjem 2002«, in se za besedo »trg« doda besedilo: »in se uporabljajo določila te uredbe, ki urejajo podporo, namenjeno promociji vina.«.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 331-16/2001-2
Ljubljana, dne 19. julija 2001.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost