Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2001 z dne 20. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2001 z dne 20. 7. 2001

Kazalo

3214. Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada, stran 6284.

Na podlagi 56. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 15. člena statuta Občine Lenart (Uradni list RS, št. 34/99, 113/00 in 17/01) je Občinski svet občine Lenart na 21. seji dne 3. 7. 2001 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi proračunskega sklada
1. člen
Ustanovi se proračunski sklad Občine Lenart kot evidenčni račun v okviru proračuna občine.
2. člen
Proračunski sklad se ustanovi z namenom, da se na posebnem evidenčnem računu proračuna Občine Lenart, ločeno zbirajo prejemki za vzdrževanje, gradnjo in nakup stanovanj ter poslovnih prostorov.
3. člen
Proračunski sklad se financira iz:
– proračunskih sredstev, ki jih Občina Lenart zagotavlja v proračunu za namen iz 2. člena tega odloka;
– namenskih dotacij;
– od prejemkov od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi proračunskega sklada;
– prihodkov od najemnin stanovanj, poslovnih prostorov, prodaje premoženja, kupnin;
– republiškega stanovanjskega sklada;
– drugih virov.
4. člen
Obveznosti proračunskega sklada se pokrivajo iz sredstev sklada.
5. člen
Za upravljanje in razpolaganje s sredstvi proračunskega sklada je pristojen župan Občine Lenart.
Župan Občine Lenart mora najmanj enkrat letno občinskemu svetu poročati o opravljanju in razpolaganju s sredstvi proračunskega sklada.
6. člen
Proračunski sklad se ustanovi do preklica.
7. člen
Sredstva proračunskega sklada so namenska in se smejo uporabljati le za namene, dogovorjene s tem odlokom.
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
9. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Občine Lenart (Uradni list RS, št. 14/97).
Št. 40301-3/2001
Lenart, dne 3. julija 2001.
mag. Ivan Vogrin, univ. dipl. inž. l. r.
Župan
Občine Lenart

AAA Zlata odličnost