Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2001 z dne 20. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2001 z dne 20. 7. 2001

Kazalo

3169. Uredba o spremembi uredbe o podrobnejših pogojih in merilih za dodeljevanje spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj, stran 6177.

Na podlagi 20. člena zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 60/99) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi uredbe o podrobnejših pogojih in merilih za dodeljevanje spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj
1. člen
V uredbi o podrobnejših pogojih in merilih za dodeljevanje spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj (Uradni list RS, št. 59/00) se črta naslov prvega poglavja.
2. člen
1. člen se spremeni tako, da se glasi:
“1. člen
Ta uredba določa splošne pogoje in merila za dodeljevanje spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj.“.
3. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
“5. člen
Spodbude iz črke a) prejšnjega člena se nanašajo na projekte, s katerimi se izvajajo podprogrami sprejetega regionalnega razvojnega programa, razen za projekte, ki so državnega značaja. V tem primeru ministrstva in skladi vključenost projektov v regionalne razvojne programe upoštevajo kot dodatno prednost projekta pri izboru.“.
4. člen
Drugi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Podrobnejša merila opredeli minister, pristojen za razvoj.“.
5. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
“8. člen
Pri spodbudah, ki se dodeljujejo upravičencem na ozemlju cele države, vključijo dajalci spodbud poleg primarnih sektorsko specifičnih ciljev, tudi cilj spodbujanja skladnega regionalnega razvoja. Cilj spodbujanja skladnega regionalnega razvoja se pri dodeljevanju spodbud upošteva tako, da se na podlagi seznamov skupin statističnih regij ali občin (liste A, B, C in D), ki jih izda minister, pristojen za razvoj, projektom iz prednostnih območij zagotovi določeno stopnjo prioritete pri izboru.“.
6. člen
Črta se 9. člen.
7. člen
Črta se celotno II. poglavje.
8. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 407-03/2001-1
Ljubljana, dne 12. julija 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost