Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2001 z dne 19. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2001 z dne 19. 7. 2001

Kazalo

3157. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za del zdraviliškega kompleksa v Dobrni, stran 6159.

Na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 71/93 in 44/97) in 29. člena statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 82/98) je župan Občine Dobrna dne 17. 7. 2001 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za del zdraviliškega kompleksa v Dobrni
I
Župan Občine Dobrna odreja javno razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za del zdraviliškega kompleksa v Dobrni, ki ga je izdelalo podjetje AR PROJEKT d.o.o. Sevnica pod številko 44/01, julija 2001.
II
Sprememba in dopolnitev zazidalnega načrta obravnava dva kompleksa, kompleks A in kompleks B. Kompleks A obravnava spremembo in dopolnitev zazidalnega načrta med vilo Higiea in hotelom Dobrna, kompleks B obravnava prizidek stanovanjske hiše Brglez in gradnjo gospodarskega objekta.
Meja območja sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za del zdraviliškega kompleksa v Dobrni, se nanaša na območje, ki vključuje zemljišča, ki na severni strani mejijo z vilo Higiea, na južni strani s hotelom Dobrna, na zahodni strani z lokalno cesto, na vzhodni strani pa z obstoječim gozdom. Ureditveno območje kompleksa A meri 3100 m2 in kompleksa B 974 m2. Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta na kompleksu A obravnavajo parkirišče z dostopno cesto in zelenico, kompleks B pa obravnava območje obstoječe stanovanjske hiše, gradnjo gospodarskega poslopja in prizidka k stanovanjskemu objektu.
III
Javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za del zdraviliškega kompleksa v Dobrni, se začne naslednji dan po objavi sklepa v Uradnem listu RS na sedežu Občine Dobrna ter traja 30 dni. Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve osnutka bo organizirana javna obravnava, ki jo organizira Občina Dobrna.
IV
Pripombe in stališča, ki so jih podale fizične ali pravne osebe, se pošiljajo županu Občine Dobrna. Le-ta zavzame do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Občinskemu svetu občine Dobrna.
V
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 731/01-1
Dobrna, dne 17. julija 2001.
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l. r.

AAA Zlata odličnost