Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2001 z dne 19. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2001 z dne 19. 7. 2001

Kazalo

3153. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda "Vzgojno-varstveni zavod Borovnica", stran 6152.

Na podlagi zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96) ter statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 42/99 in 17/00) je Občinski svet občine Borovnica na 20. redni seji dne 31. 5. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda “Vzgojno-varstveni zavod Borovnica“
1. člen
Spremeni se naslov odloka tako, da se glasi: odlok o ustanovitvi javnega zavoda vrtec Borovnica.
2. člen
Spremeni se 1. člen odloka tako, da se glasi: S tem odlokom Občina Borovnica, s sedežem Paplerjeva 22, Borovnica (v nadaljevanju: ustanovitelj) ustanavlja na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok javni zavod “Vrtec Borovnica“, s sedežem Paplerjeva 5, Borovnica.
3. člen
Spremeni se prvi stavek 2. člena tako, da se glasi:
Zavod posluje pod imenom Vrtec Borovnica.
Drugi stavek se črta.
4. člen
Popravi se 5. člen odloka tako, da se napis na zunanjem obodu pečata glasi: Vrtec Borovnica.
5. člen
Vrtec Borovnica mora svoje poslovanje uskladiti s tem odlokom najkasneje v 6 mesecih po začetku veljavnosti odloka.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v uradnem glasilu.
Št. 066/3-20/7-246/01
Borovnica, dne 31. maja 2001.
Župan
Občine Borovnica
Alojz Močnik l. r.

AAA Zlata odličnost