Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2001 z dne 9. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2001 z dne 9. 7. 2001

Kazalo

3051. Uredba o spremembi uredbe o določitvi zneska trošarine za mineralna olja in plin, stran 5922.

Na podlagi 66. člena zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 84/98, 57/99 in 33/01) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi uredbe o določitvi zneska trošarine za mineralna olja in plin
1. člen
V uredbi o določitvi zneska trošarine za mineralna olja in plin (Uradni list RS, št. 38/01 in 47/01) se v 1. členu spremeni znesek trošarine za neosvinčeni bencin iz tarifnih oznak 2710 00 27, 2710 00 29 in 2710 00 32 ter za plinsko olje za pogonski namen iz tarifnih oznak 2710 00 66 do 2710 00 68 (za 1.000 litrov), in znaša za:
1.3.  neosvinčeni bencin z vsebnostjo
    svinca do 0,013 g/l in z oktanskim
    številom (RON) do manj kot 98       80.463 tolarjev,
1.4.  neosvinčeni bencin z vsebnostjo
    svinca do 0,013 g/l in z oktanskim
    številom (RON) 98 ali več         80.463 tolarjev,
2.1.  plinsko olje za pogonski namen      62.456 tolarjev.
2. člen
Proizvajalec in uvoznik neosvinčenega motornega bencina in plinskega olja iz prejšnjega člena plačata trošarino v skladu s prejšnjim členom za trošarinske izdelke, ki jih sprostita v porabo od vključno dneva uveljavitve te uredbe dalje.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 421-12/2000-9
Ljubljana, dne 9. julija 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar
Minister