Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2001 z dne 6. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2001 z dne 6. 7. 2001

Kazalo

2972. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika o postopku izdaje obrtnega dovoljenja in o obrtnem registru, stran 5757.

Na podlagi drugega odstavka 14. člena obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 50/94, 36/00 in 61/00) izdaja ministrica za gospodarstvo v soglasju z Obrtno zbornico Slovenije
P R A V I L N I K
o spremembi in dopolnitvi pravilnika o postopku izdaje obrtnega dovoljenja in o obrtnem registru
1. člen
V pravilniku o postopku izdaje obrtnega dovoljenja in o obrtnem registru (Uradni list RS, št. 10/95) se v prvem odstavku 6. člena črta prva alinea.
Dosedanja druga, tretja, četrta, peta, šesta, sedma in osma alinea postanejo prva, druga, tretja, četrta, peta, šesta in sedma alinea.
Doda se nova osma alinea, ki se glasi:
»– originalno ali overjeno kopijo izjave predlagatelja o izpolnjevanju minimalnih pogojev za opravljanje priglašene oziroma registrirane dejavnosti samostojnega podjetnika oziroma družbe.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-82/01
Ljubljana, dne 22. junija 2001.
Ministrica
za gospodarstvo
dr. Tea Petrin l. r.
Soglašam!
Obrtna zbornica Slovenije
Predsednik
Miha Grah l. r.

AAA Zlata odličnost