Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2001 z dne 27. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2001 z dne 27. 6. 2001

Kazalo

2865. Uredba o nazivih, pogojih za pridobitev nazivov in posebnih označbah nazivov paznikov, stran 5605.

Na podlagi 261. člena zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 22/00) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o nazivih, pogojih za pridobitev nazivov in posebnih označbah nazivov paznikov
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta uredba predpisuje nazive, označbe nazivov in pogoje za pridobitev nazivov paznikov v Upravi Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij (v nadaljnjem besedilu: uprava).
II. NAZIVI PAZNIKOV
2. člen
Nazivi paznikov so:
– paznik – pripravnik,
– paznik I,
– paznik II,
– vodja skupine paznikov ,
– vodja izmene paznikov I,
– vodja izmene paznikov II,
– poveljnik I,
– pomočnik poveljnika II,
– poveljnik II,
– paznik – inšpektor,
– paznik – glavni inšpektor.
III. POGOJI ZA PRIDOBITEV NAZIVOV PAZNIKOV
3. člen
Paznik mora za pridobitev naziva izpolnjevati splošne in posebne pogoje, ki so za zasedbo posameznega delovnega mesta določeni v pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v upravi.
Paznik pridobi naziv z razporeditvijo na ustrezno delovno mesto v skladu s pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v upravi.
4. člen
Za pridobitev nazivov paznik – pripravnik, paznik I, paznik II, vodja skupine paznikov, vodja izmene paznikov I in vodja izmene paznikov II je potrebna srednja izobrazba.
Za pridobitev nazivov poveljnik I in pomočnik poveljnika II je potrebna višja izobrazba.
Za pridobitev nazivov poveljnik II, paznik – inšpektor in paznik – glavni inšpektor je potrebna univerzitetna ali visokošolska izobrazba.
5. člen
Naziv »paznik – pripravnik« pridobi delavec, ki je sprejet na delovno mesto paznika in še ni podal prisege.
6. člen
Naziv »paznik I« pridobi paznik z dnem, ko je podal prisego.
7. člen
Naziv »paznik II« lahko pridobi paznik, ki ima naziv »paznik I« najmanj dve leti.
8. člen
Naziv »vodja skupine« lahko pridobi paznik, ki ima naziv »paznik II« najmanj eno leto ali naziv »paznik I« najmanj tri leta.
9. člen
Naziv »vodja izmene I« lahko pridobi paznik, ki ima naziv »vodje skupine« najmanj eno leto ali naziv »paznik I« najmanj štiri leta.
10. člen
Naziv »vodja izmene II« lahko pridobi paznik, ki ima naziv »paznik I« najmanj pet let.
11. člen
Naziv »poveljnik I« lahko pridobi paznik, ki ima naziv »vodja izmene I« najmanj dve leti.
12. člen
Naziv »pomočnik poveljnika II« lahko pridobi paznik, ki ima naziv »vodja izmene II« najmanj tri leta.
13. člen
Naziv »poveljnik II« lahko pridobi paznik, ki ima naziv »vodja izmene II« najmanj štiri leta.
14. člen
Naziv »paznik – inšpektor« lahko pridobi paznik, ki ima naziv »poveljnik II« najmanj tri leta ali naziv »poveljnik I« najmanj pet let.
15. člen
Naziv »paznik – glavni inšpektor« pridobi paznik, ki ima naziv «paznik – inšpektor« najmanj dve leti.
16. člen
Kot ustrezne delovne izkušnje se upoštevajo tudi delovne izkušnje v Policiji, Slovenski vojski, Carinski upravi in v pravnih osebah, ki izvajajo varovanje pod pogoji, določenimi z zakonom in so člani ustrezne zbornice.
17. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe pridobijo pazniki nazive v skladu z razporeditvijo na delovna mesta na podlagi pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v upravi.
IV. OZNAČBE NAZIVOV
18. člen
Posamezni nazivi imajo naslednje označbe:
1. Paznik – pripravnik: trak širine 6 x 35 mm v obliki pravega kota. Kraka sta obrnjena navzdol;
2. Paznik I: ravni trak širine 6 x 35 mm;
3. Paznik II: dva ravna trakova širine 6 x 35 mm;
4. Vodja skupine paznikov: dva trakova širine 6 x 35 mm, od katerih je spodnji trak raven, zgornji pa je v obliki pravega kota in njegovi kraki so obrnjeni navzdol;
5. Vodja izmene I: trije trakovi širine 6 x 35 mm, od katerih sta spodnja trakova ravna, zgornji pa je v obliki pravega kota in kraki so obrnjeni navzdol;
6. Vodja izmene II: trak širine 15 x 35 mm v obliki pravega kota. Kraka sta obrnjena navzdol. V simetrali traku je pritrjena šesterokraka zvezda;
7. Poveljnik I: raven trak širine 15 x 35 mm s pritrjeno šesterokrako zvezdo v simetrali;
8. Pomočnik poveljnika II: dva ravna trakova, od katerih je zgornji širine 6 x 35 mm, spodnji pa 15 x 35 mm. V simetrali spodnjega je pritrjena šesterokraka zvezda;
9. Poveljnik II: dva ravna trakova širine 15 x 35 mm. V simetrali spodnjega je pritrjena ena šesterokraka zvezda;
10. Paznik – inšpektor: dva ravna trakova širine 15 x 35 mm. Na spodnjem sta pritrjeni dve šesterokraki zvezdi;
11. Paznik – glavni inšpektor: dva ravna trakova širine 15 x 35 mm. Na spodnjem sta pritrjeni dve šesterokraki zvezdi, v simetrali zgornjega je pritrjena ena šesterokraka zvezda.
19. člen
Označbe nazivov paznikov so na pravokotni ploščici dimenzije 4 x 4 cm v temno modri barvi. Na ploščici pa so v zlato rumeni barvi odtisnjene ali pritrjene posamezne označbe nazivov. Z enako barvo je obarvan stranski rob osnovne ploščice.
20. člen
Risbe označb nazivov paznikov iz 18. člena te uredbe so njen sestavni del in so objavljene skupaj z njo.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
21. člen
Z dnem, ko se začne uporabljati ta uredba, preneha veljati uredba o nazivih in pogojih za pridobitev nazivov pooblaščenih uradnih oseb kazenskih poboljševalnih zavodov (Uradni list RS, št. 38/94).
22. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2001.
Št. 250-03/2001-1
Ljubljana, dne 14. junija 2001.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina