Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2001 z dne 22. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2001 z dne 22. 6. 2001

Kazalo

2862. Navodilo o spremembi navodila za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino, stran 5499.

Na podlagi prvega in četrtega odstavka 53. člena zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 23/99), 6. točke sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (Uradni list RS, št 50 /99) in na podlagi 66. člena in 23. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) ter na podlagi 3. točke sklepa o pogojih, pod katerimi imajo rezidenti lahko račune v tujini (Uradni list RS, št. 41/01) izdaja guverner Banke Slovenije
N A V O D I L O
o spremembi navodila za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino
1
V navodilu za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (Uradni list RS, št. 41/01) se v točki II ‘Poročilo o računih v tujini in kontokorentih ter gotovinskih transakcijah in določenih transakcijah v tolarjih z nerezidenti C’, podtočka 6.2. (registrska številka kredita evidentiranega pri Banki Slovenije) brišeta odstavka, ki se glasita:
»Pri odplačevanju dolgoročnega komercialnega kredita, ki je bil najet ali dan v višini manj od 5 milijonov SIT in registrska številka ne obstaja, se vpiše šifro transakcije osnovnega posla (npr. 112, če gre za plačevanje blaga; če gre za plačevanje storitev, pa ustrezno šifro transakcije storitev).
Dolgoročni komercialni kredit, ki je bil najet oziroma dan v višini 5 milijonov SIT ali več, oziroma finančni kredit, ki še ni prijavljen pri Banki Slovenije, je potrebno obvezno prijaviti.«
2
To navodilo začne veljati 1. 7. 2001.
Ljubljana, dne 20. junija 2001.
Guverner
Banke Slovenije
Mitja Gaspari l. r.